Chruszczewski Michał

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: mikael@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 807
Pokój: 324
Dyżury: wt. 12.00-14.00
Działalność naukowa

Twórczość ‒ uzdolnienia ‒ inteligencja i jej zdolności składowe ‒ potrzeba domknięcia poznawczego ‒ intuicyjność i racjonalność myślenia ‒ osobowość ‒ nastrój ‒ nuda.

Te hasła opisują tematykę moich badań przeszłych lub obecnych. Z naciskiem na nudę.

PS Jeszcze były kiedyś konie (a nawet raz psy), co można wyszukać w elektronicznych bazach publikacji (Górecka, Jezierski, Chruszczewski, horses, hair whorl, stallions, Polish Cold Blood Horses, rider preferences, etc.), przy czym mój udział w tych badaniach był drugoplanowy, niemniej był i było to ciekawe.

Działalność dydaktyczna

Rozległa jak ameba i wielowątkowa jak jej nibynóżki.
Wykłady, seminaria, ćwiczenia.

Zazwyczaj lubię prowadzić zajęcia (z wyjątkiem października) a nowy wykład z historii myśli psychologicznej (wiosna 2017) rzeczywiście się udał (chociaż niestety bardzo mnie zmęczył).

Prowadzę  zajęcia z różnych obszarów tak zwanej psychologii ogólnej,
z naciskiem (w sensie tematyki) na różnice indywidualne, kreatywność, ale też zajęcia psychometryczne
jak również psychologię nudy oraz zajęcia wprowadzające w psychologię i jej historię dla I roku. W przeszłości prowadziłem też wiele innych zajęć na kilku uczelniach (w tym ówczesnej SWPS).
Poza tym seminaria magisterskie i prace roczne empiryczne.

Wypromowałem doktor Alicję Czyrską w Instytucie Psychologii PAN. Mam obecnie jedną doktorantkę: panią magister Marię Wojcieszek na Wydziale Psychologii UW (doktorat powstał; jedna recenzja już wpłynęła).

W maju roku 2017 wygrałem w plebiscycie studentów na najlepiej, czy może najciekawiej, prowadzone zajęcia na Wydziale w trzech konkurencjach na cztery możliwe (piąta była zarezerwowana dla doktorantów) a w maju roku 2018 zwyciężyłem w dwóch konkurencjach. Obok wyróżnienia za doktorat w roku 2003 (od Rady Wydziału) właśnie te wyróżnienia od studentów są dla mnie cenne i ważne; nie zostaną zapomniane.

Działalność organizacyjna

teraz
Członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów od początku 2013 roku. Członek komisji rady wydziału do spraw ocen nauczycieli akademickich od 2017 roku.

kiedyś (wybrane, ważniejsze, funkcje)
Prodziekan do spraw rozwoju od wiosny do jesieni 2018 roku. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej od początków 2016 roku do wiosny 2018 roku.
Pełnomocnik dziekana do spraw oryginalności autorstwa prac studenckich
od wiosny 2007 roku do wiosny 2018 roku. Członek rady wydziału od jesieni 2012 roku z wyboru, od połowy zimy 2013/4 roku do lata 2020 roku jako „wirylista” (a potem zmieniły się przepisy).