Chruszczewski Michał

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Psychologii
E-mail: mikael@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 807
Pokój: 324
Dyżury: wt. 14.30-16.00; śr. 15.15-17.45
Działalność naukowa

Twórczość ‒ uzdolnienia ‒ inteligencja i jej zdolności składowe ‒ potrzeba domknięcia poznawczego ‒ intuicyjność i racjonalność myślenia ‒ osobowość ‒ nastrój ‒ nuda.

Te hasła opisują tematykę moich badań przeszłych lub obecnych.

PS Jeszcze były kiedyś konie (a nawet raz psy), co można wyszukać w bazach międzynarodowych publikacji (Górecka, Jezierski, Chruszczewski, horses, hair whorl, stallions, Polish Cold Blood Horses, rider preferences, etc.), przy czym mój udział w tych badaniach był drugorzędny, niemniej był i było to ciekawe. Widziałem nawet stado koni z bardzo bliska i ze wszystkich stron, bo wypadło na mnie doprawdy znienacka biegiem zza zakrętu, ale nic się nie stało bo konie były mądre a ja nie gorszy.

Działalność dydaktyczna

Rozległa jak ameba i wielowątkowa jak jej nibynóżki.
Wykłady, seminaria, ćwiczenia.

Zazwyczaj lubię prowadzić zajęcia (z wyjątkiem października) a nowy wykład z historii myśli psychologicznej (wiosna 2017) rzeczywiście się udał (chociaż niestety bardzo mnie zmęczył).

Prowadzę bądź prowadziłem zajęcia z różnych obszarów tak zwanej psychologii ogólnej,
z naciskiem (w sensie tematyki) na różnice indywidualne, kreatywność, ale też zajęcia psychometryczne
a nawet statystyczne (teraz już nie! i dobrze), ponadto elementy kulturowej tożsamości płci w ujęciu psychologii (co mnie niestety trochę już nudzi), jak również psychologia nudy (co dla odmiany nudzi chyba studentów, bo się nie zapisują) oraz, jak wspomniałem wyżej, zajęcia wprowadzające w psychologię i jej historię dla I roku. Kiedyś, ale nie na UW, prowadziłem nawet zajęcia z psychologii społecznej.
Poza tym seminaria magisterskie i prace roczne empiryczne.

Mam dwie doktorantki: jedną tu na Wydziale Psychologii UW: panią magister Marię Wojcieszek, drugą w Instytucie Psychologii PAN: panią magister Alicję Czyrską (w obu przypadkach przewód doktorski jest otwarty).

W maju roku 2017 wygrałem w plebiscycie studentów na najlepiej, czy może najciekawiej, prowadzone zajęcia na Wydziale w trzech konkurencjach na cztery możliwe (piąta była zarezerwowana dla doktorantów). Obok wyróżnienia za doktorat w roku 2003 (od ówczesnej Rady Wydziału) właśnie te wyróżnienia od studentów są dla mnie równie cenne i ważne; nie zostaną zapomniane.

Działalność organizacyjna

Pełnomocnik dziekana do spraw oryginalności autorstwa prac studenckich
od wiosny 2007 roku.
Członek rady wydziału od jesieni 2012 roku z wyboru, od połowy zimy 2013/4 z urzędu.
Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej od początków 2016 roku.
Członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów
od początku 2013 roku. Członek komisji rady wydziału do spraw ocen nauczycieli akademickich od 2017 roku.

(Pominąłem w tej enumeracji funkcje pełnione w przeszłości, których już nie pełnię.)