Zajenkowski Marcin

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład diagnozy psychologicznej i psychometrii
E-mail: zajenkowski@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 721
Pokój: 69
Dyżury: wtorek 11.30-14.00 czwartek 13.30-15.00
Działalność naukowa

Różnice indywidualne (inteligencja, osobowość, nastrój)

Cognitive science (pamięć robocza, przetwarzanie języka)

Psychometria

 

Pełna lista publikacji

Działalność dydaktyczna

nteligencja  – seminarium

Statystyka wspomagana komputerowo – ćwiczenia

Psychological testing – wykład

Individual differences – wykład

Działalność organizacyjna

Komisja Konkursowa – sekretarz

Komisja ds Nagród i Odznaczeń – sekretarz

Przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Wydziału