Zajenkowski Marcin

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład diagnozy psychologicznej i psychometrii
E-mail: zajenkowski@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 844
Pokój: 79
Dyżury: wt. 12.00-14.00; czw. 13.30-14.30 i 15.00-16.00
Działalność naukowa
  • Różnice indywidualne (inteligencja, osobowość, nastrój)
  • Cognitive science (pamięć robocza, przetwarzanie języka)
  • Psychometria

Submitted papers

Stolarski, M., Vowinckel, J.C.,Jankowski, K.S., Zajenkowski, M. Mind the balance, be contented: Balanced time perspective mediates the relationship between mindfulness and life satisfaction.

Jankowski, K.S., Zajenkowski, M., Stolarski, M., Styła, R., Jędrasik-Styła, M., Linke, M., Zajenkowska, A. Psychometric properties of the Polish version of the Managing Emotions of Others Scale

Zajenkowski, M., Stolarski, M. Is conscientiousness positively or negatively associated with intelligence? Insights from the national level

Jankowski, K.S., Zajenkowski, M. The role of morningness and endurance in mood and visual search during morning and evening hours: morningness fosters morning mood, endurance fosters evening energy, and none of them affects visual search.

Journal publications

Stolarski, M., Jasielska, D., Zajenkowski, M. (in press). Are all smart nations happier? Country aggregate IQ predicts happiness, but the relationship is moderated by individualism-collectivism.Intelligence.

Zajenkowski, M., Zajenkowska, A. (in press). Intelligence and aggression: the role of cognitive control and test related stress. Personality and Individual Differences.

Zajenkowski, M., Czarna, A. (in press). What makes narcissists unhappy? Subjectively assessed intelligence moderates the relationship between narcissism and psychological well-being. Personality and Individual Differences.

Gorynska, E., Winiewski, M., Zajenkowski, M. (in press). Situational factors and personality traits as determinants of college students’ mood. Personality and Individual Differences.

Zajenkowska, A., Zajenkowski, M., Jankowski, K.S. (in press). The relationship between mood experienced during an exam, proneness to frustration and neuroticism. Learning and Individual Differences.

Zajenkowski, M., Jankowski, K., Kołata, D. (in press). Let’s dance – feel better? Mood changes following dancing in different situations. European Journal of Sport Science.

Zajenkowski, M., Styła, R., Jędrasik-Styła, M. (in press). Task related stress and cognitive control in patients with schizophrenia. Psychiatria Polska.

Zajenkowski, M., Szymanik, J., Garraffa, M. (2014). Working memory mechanisms in proportional quantifiers verification. Journal of Psycholinguistic Research, 43, 839-853.

Zajenkowska, A., Jankowski, K., Lawrence, C., Zajenkowski, M. (2013). Relationship between Five-Factor personality traits and individual responses to aggression-triggering events among offenders and students. Personality and Individual Differences, 55, 947-951.

Zajenkowski, M., Szymanik, J. (2013). Most intelligent people are accurate and some fast people are intelligent. Intelligence, working memory, and semantic processing of quantifiers from a computational perspective. Intelligence, 41, 456-466.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Meisenberg, G. (2013). Openness, economic freedom and democracy moderate the relationship between national intelligence and GDP. Personality and Individual Differences, 55, 391-398.

Zajenkowski, M. (2013). Energetic arousal and language: predictions from the computational theory of quantifiers processing. Human Factors, 55, 924-934.

Stolarski, M., Zajenkowski, M., Meisenberg, G. (2013). National intelligence and personality: their relationships and impact on a nation’s economic success. Intelligence, 41, 94-101.

Zajenkowska, A., Zajenkowski, M. (2013). Temperament and living conditions: A comparison study of Poles and Koreans. Stress and Health, 29. 64-69.

Zajenkowski, M., Goryńska, E., Winiewski, M. (2012). Variability of the relationship between personality and mood. Personality and Individual Differences, 52, 858-861.

Jankowski, K., Zajenkowski, M. (2012). Mood as a Result of Temperament Profile: Predictions from the Regulative Theory of Temperament. Personality and Individual Differences, 52,559-562.

Zajenkowski, M., Styła, R., Szymanik, J. (2011). A computational approach to quantifiers as an explanation for some language impairments in schizophrenia. Journal of Communication Disorders, 44,595-600.

Szymanik, J., Zajenkowski, M. (2011). Contribution of working memory in the parity and proportional judgments. Belgian Journal of Linguistics, 25, 189-206.

Szymanik, J., Zajenkowski, M. (2010). Comprehension of Simple Quantifiers. Empirical Evaluation of a Computational Model. Cognitive Science, 34, 521-532.

Szymanik, J. and Zajenkowski, M. (2010). Quantifiers and working memory. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6042, 456-464.

Szymanik, J., Zajenkowski, M. (2009). Improving methodology of quantifier comprehension experiments. Neuropsychologia, 47, 2682–2683.

Jankowski, K., Zajenkowski, M. (2009). Ilościowe metody szacowania struktury temperamentu w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu. Psychologia – Etologia – Genetyka, 19, 55-70.

Słomczyński, M., Zajenkowski, M. (2009). Psychometryczne właściwości kwestionariusza do badania stylów organizacji procesu uczenia się. Kwartalnik pedagogiczny, 213, 123-142.

Jankowski, K. S., Zajenkowski, M. (2009). Znaczenie rytmów dobowych i różnic indywidualnych w zakresie uwagi człowieka w bezpieczeństwie transportu drogowego. Journal of KONES, 16, 141-147.

Zajenkowski, M. (2008). Uwaga osób o różnym poziomie inteligencji. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo , 5, 67-75.

Zajenkowski, M. (2007). Funkcjonowanie osób o różnych cechach z pogranicza inteligencji i osobowości. Perspektywa psychologiczna i pedagogiczna. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 17-31.

Zajenkowski, M. (2005). Osobowościowe determinanty zdolności intelektualnych i poziomu wykonania zadań poznawczych. Annales UMCS. Sectio J: Paedagogia-Psychologia, 18, 23-31.

Books

Ledzińska, M., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2013). Temperament i poznanie. [Temperament and cognition]. Warsaw: Scholar.

Book chapters

Zajenkowski, M., Carrelli, M.G., Ledzinska, M. (2014). Cognitive processes in time perspective. In: Stolarski, Maciej, Fieulaine, Nicolas, van Beek, Wessel (Eds.) Time Perspective Theory; Review, Research and Application. Springer.

Goryńska, E., Winiewski, M., Zajenkowski, M. (2011). Związki między osobowością a nastrojem. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski, (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajenkowski, M. (2011). Energetyczny aspekt poznania. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski, (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajenkowski, M., Bylinka, J. (2010). Wytrzymałość w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu a podzielność uwagi w warunkach o różnym stopniu stymulacji. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.) Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Zajenkowski, M. (2009). Różnice i pomosty między inteligencją a osobowością. W: M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Z badań nad pograniczem inteligencji i osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Jankowski, K., Zajenkowski, M. (2009). Metody szacowania rzetelności. W: K. Fronczyk (red.), Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press.

Zajenkowski, M. (2008). Próby łączenia inteligencji i osobowości w świetle współczesnych koncepcji teoretycznych i danych empirycznych. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Scholar.

Zajenkowski, M. (2004). Emocje i procesy poznawcze jako przykład elementarnych przedmiotów psychicznych. W: J. Szymanik, M. Zajenkowski (red.), Kognitywistyka. Warszawa: KFpM.

Zajenkowski, M. (2002). Kilka uwag o poznawaniu cudzych stanów psychicznych. W: T. Ciecierski, L. Nijakowski, J. Szymanik (red.), Filozofia i nauki szczegółowe. Warszawa: KFpM.

Papers in proceedings

Dotlačil, J., Szymanik, J., Zajenkowski, M. (2014). Probabilistic semantic automata in the verification of quantified statements. Proceedings of the 36th Annual Conference of the Cognitive Science Society, P. Bello, M.McShane, M. Guarini, B. Scassellati (Eds.), Quebec City: Cognitive Science Society, pp. 2967-2972.

Szymanik, J, Steinert-Threlkeld, S., Zajenkowski, M., Icard III, T.F. (2013). Automata and Complexity in Multiple-Quantifier Sentence Verification. In: R. West and T. Stewart (ed.), Proceedings of the 12th International Conference on Cognitive Modeling. Ottawa: Carleton University.

Szymanik, J., Zajenkowski, M. (2009). Understanding Quantifiers in Language. In: A. Taatgen and H. van Rijn (red.), Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society , s. 1109-1115.

Zajenkowski, M. (2005). Psychologiczne aspekty sztucznej inteligencji. W: J. Morbitzer (red.), Komputer w edukacji . Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

Edited books

E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski, (red.). Nastrój. Modele, geneza, funkcje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.). Z badań nad pograniczem inteligencji i osobowości . Warszawa 2009: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

J. Szymanik, M. Zajenkowski (red.). Kognitywistyka. O umyśle umyślnie i nieumyślnie. Warszawa 2004, Wydawca KFpM.

Działalność dydaktyczna

Inteligencja  – seminarium

Statystyka wspomagana komputerowo – ćwiczenia

Psychological testing – wykład

Individual differences – wykład

Działalność organizacyjna

Komisja Konkursowa – sekretarz

Komisja ds Nagród i Odznaczeń – sekretarz

Przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Wydziału