Zajenkowski Marcin

Tytuł naukowy: Prof. UW, dr hab.
Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Zakład Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii
E-mail: zajenkowski@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 844
Pokój: 79
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa
  • Różnice indywidualne (inteligencja, osobowość, nastrój)
  • Cognitive science (pamięć robocza, przetwarzanie języka)
  • Psychometria

Google Scholar profile

Researchgate profile

Intelligence-Cognition-Emotion Lab

Działalność dydaktyczna

Inteligencja  – seminarium

Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji  – seminarium

Psychometrics – wykład

Individual differences – wykład

Działalność organizacyjna

Kierownik Zakładu Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii