Święcicka Małgorzata

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Klinicznej dziecka i Rodziny
E-mail: mswiec@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 758
Pokój: 116
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Obszar zainteresowań: psychologia kliniczna dziecka, a zwłaszcza problematyka ADHD: heterogeniczność zaburzenia, relacje w rodzinach dzieci z ADHD, problemy motywacyjne dzieci z ADHD.

Najważniejsze publikacje:

Święcicka, M. (2005) Uwaga, samokontrola, emocje. Psychologiczna analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Święcicka M., Matuszewski A., Woźniak M. (2008). Patterns of inattention in children: Findings from the inattention checklist for teachers. Polish Psychological Bulletin, 39, 19-28.

Święcicka, M. (2008). Zaburzenia rozwoju dzieci z perspektywy neuropoznawczej teorii samoregulacji D. Derryberry’ego. W: M. Zalewska (red.), Zaburzenia rozwoju dziecka z perspektywy relacji. Warszawa: Wydawnictwo Emu.

Gambin, M., Święcicka, M. (2009). Relation between response inhibition and symptoms of inattention and hyperactivity –impulsivity in children. British Journal of Clinical Psychology, 48, 425-430.

Święcicka, M. (2011). Psychoterapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Problemy pacjentów. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.

Święcicka, M. (2011). Skale szacunkowe dla rodziców i nauczycieli jako narzędzia diagnozy w psychologii klinicznej dziecka. W.: M. Święcicka (red.) Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka.  Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Gambin, M., Święcicka, M. (2012). Construction and validation of Self-Efficacy Scale for early school-aged children. European Journal of Developmental Psychology, 9, 723-729

Granty:

Kierowanie grantem NCN nt.: Praktyki rodzicielskie rodziców dzieci z objawami ADHD. Związki z przekonaniami rodziców oraz obrazem zaburzenia dziecka.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia specjalizacyjne dla specjalizacji psychologia kliniczna dziecka:

  • Zaburzenia rozwoju dzieci – podejście neuropoznawcze – wykład specjalizacyjny
  • Ćwiczenia stażowe z psychologii klinicznej dziecka

Opieka nad pracami magisterskimi

Zajęcia dla studiów podyplomowych Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny:

  • Teorie psychopatologii – perspektywa poznawczo-interakcyjna
  • Diagnoza dzieci z ADHD i z zaburzeniami zachowania
  • Diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi
  • Diagnoza w toku terapii dziecka

Zajęcia dla studiów podyplomowych psychologia sądowa:

  • Zaburzenia rozwoju dezorganizujące funkcjonowanie szkolne i społeczne dziecka

Zajęcia dla studiów podyplomowych Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

  • Metody pracy z dziećmi z ADHD

Działalność organizacyjna:

Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej dziecka i Rodziny

Przewodnicząca Komisji Rady Wydziału Psychologii UW ds nagród i odznaczeń

Członek Komisji Rady Wydziału Psychologii UW ds oceny wyników badań BST i BW

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego cyklicznie, co dwa lata organizowanych Konferencji Naukowych Psychologii Klinicznej Dziecka

Przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

..

 

 

Działalność organizacyjna