Czarnota-Bojarska Joanna

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: joanna@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 816
Pokój: 320 (meet.google.com/yco-ehtm-sif)
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Psychologia organizacji: dopasowanie człowiek – organizacja, zadowolenie i zaangażowanie w pracę, przywiązanie do organizacji, zachowania organizacyjne

 Wybrane publikacje:

Wojtkowska, K., Andersz, N. & Czarnota-Bojarska, J. (2017). Adapting The Survey Of Perceived Organizational Support. Polish Journal of Applied Psychology, 14(4), 47-57.

Czarnota-Bojarska, J. (2015). Counterproductive work behavior and job satisfaction: A surprisingly rocky relationship. Journal of Management & Organization, 21, 460-470.

Czarnota-Bojarska, J., (2012) Dopasowanie człowiek – organizacja i tożsamość organizacyjna a wykonanie pracy. Czasopismo Psychologiczne, 18, 255-258

Czarnota-Bojarska, J., (2011) Zachowania obywatelskie w organizacji – próba konstrukcji narzędzia pomiaru. w: J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling: W kręgu psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 145-157

Czarnota-Bojarska, J., (2010) Dopasowanie człowiek – organizacja i tożsamość organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Czarnota-Bojarska, J., (2009) Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. (wydanie drugie, zmienione i rozszerzone). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych

Czarnota-Bojarska, J., (2008) Testy inteligencji i zdolności w selekcji zawodowej. w: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko: Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 54-61

Czarnota-Bojarska, J., (2008) Zachowania na rzecz grupy w świetle teorii kategoryzacji. w: D. Rutkowska, A. Szuster: O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 203-215

Huflejt-Łukasik, M., Czarnota-Bojarska, J.(2006) Self-focused attention and self-monitoring influence on health and coping with stress. Stress and Health, 22(3), 153-159

Działalność dydaktyczna

Specjalizacja Psychologii organizacji i pracy:

2500-PL-PS-SP3/9-O2 Ludzie w organizacjach WYKŁAD

2500-PL-PS-SP3/9-O4 Diagnoza w organizacji WYKŁAD

2500-PL-PS-SP3-O4 Diagnoza w organizacji ĆWICZENIA

2500-PL-PS-SP3-F1 Postawy wobec pracy i pracodawcy

2500-PL-PS-SP3-F3 Badanie kultury organizacji

Zajęcia obligatoryjne:

Psychologia społeczna (seminarium, semestr letni)

Ścieżki rozwoju zawodowego (seminarium, semestr letni)

Działalność organizacyjna
  • kierownik specjalizacji „Psychologia organizacji i pracy”
  • kierownik studiów podyplomowych „Psychologia zarządzania personelem”