Osiński Jerzy

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Psychologii Zwierząt
E-mail: tomek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 800
Pokój: 319
Dyżury: wt. 12.00-15.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna