Osiński Jerzy

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: tomek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 801
Pokój: 11
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Psycholog porównawczy i ewolucyjny. Swoją pracę dzieli między badania prowadzone na zwierzętach i projekty dotyczące psychologii człowieka. Główne zainteresowania naukowe to ewolucja zachowania (i jego adaptacyjna funkcja), programy badawcze, które reprezentują perspektywę „zoocentryczną” oraz wykorzystanie teorii oferowanych przez biologię ewolucyjną do wyjaśnienia zachowań altruistycznych u ludzi. Wykładowca UW, WSFiZ i SWPS.

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna