Osiński Jerzy

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Psychologii Zwierząt
E-mail: tomek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 801
Pokój: 11
Dyżury: wt. 12.00-14.30, śr. 15.15-16.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna