Osiński Jerzy

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Psychologii Zwierząt
E-mail: tomek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 800
Pokój: 319
Dyżury:

wtorek 12.00-15.30 (p. 319)

czwartek 15.15-16.00 (p. 11)

Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna