Katra Grażyna

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Psychologii Wychowania
E-mail: katra@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 790
Pokój: 226
Dyżury: wtorek 11.00-13.30, środa 12:00 - 13.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna