Katra Grażyna

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój:
Dyżury: wtorek 12.00-14.00, środa 15.30 - 16.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna