Haman Ewa

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor
Jednostka: Zakład Psycholingwistyki Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: ewa.haman@psych.uw.edu.pl
Telefon: +48 (22) 55 49 774
Pokój: 202
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Łuniewska, M., Haman, E., Armon-Lotem, S. et al. (in press). Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 languages: Is there a cross-linguistic order of words? Behavior Research Methods. DOI: 10.3758/s13428-015-0636-6.

Varlokosta, S., Belletti, A., Costa, J., Friedmann, N., Gavarró, A., Grohmann, K. K., Guasti, M. T., Tuller, L., Lobo, M., Anđelković, D., Argemí, L., Avram, L., Berends, S., Brunetto, V., Delage, H., Ezeizabarrena, M. J., Fattal, I., Haman, E., van Hout, A., Jensen de López, K., Katsos, N., Kologranic, L., Krstić, N., Kuvac Kraljevic, J., Miękisz, A., Nerantzini, M., Queraltó, C., Radic, Z., Ruiz, S., Sauerland, U., Sevcenco, A., Smoczyńska, M., Theodorou, E., van der Lely, H., Veenstra, A., Weston, J., Yachini, M., Yatsushiro, K. (in press). A Cross-Linguistic Study of the Acquisition of Clitic and Pronoun Production. Language Aquisition.

Armon-Lotem, S., Haman, E., Jensen de Lopez, K., Smoczyńska, M., Yatsushiro, K., Szczerbiński, M., van Hout A., Dabasinskiene, I., Gavarro, A., Hobbs, E., Kamandulyte, L., Katsos, N., Kunnari, S., Nitsiou, C., Sundahl Olsen, L., Parramon, X., Sauerland, U., Torn-Leesik, R., van der Lely, H. (in press). A Large Scale Investigation of the Acquisition of Passive. Language Aquisition.

Gatt, D., O’Toole, C., Haman, E. (2015). Using parental report to assess early lexical production in children exposed to more than one language. In: S. Armon-Lotem, J. de Jong, N. Meir (eds.). Methods for assessing multilingual children: disentangling bilingualism from Language Impairment (pp. 151-195). Bristol: Multilingual Matters.

Haman, E., Łuniewska, M., Pomiechowska, B. (2015). Designing Cross-linguistic Lexical Tasks (CLTs) for bilingual preschool children. In: S. Armon-Lotem, J. de Jong, N. Meir (eds.). Methods for assessing multilingual children: disentangling bilingualism from Language Impairment (pp. 196-240). Bristol: Multilingual Matters.

Haman, E., Wodniecka, Z., Kołak, J., Łuniewska, M., Mieszkowska, K. (2014). Social Aspects of Psycholinguistic Research: Reflections on the Ongoing Study of Cognitive and Linguistic Development of Polish Immigrant Children. In: M. Olpińska-Szkiełko, L. Bertelle (Eds.). Zweisprachigkeit und Bilingualer Unterricht (pp. 77-86). Frankfurt: Peter Lang.

Haman, E., Łuniewska, M., Fronczyk, K. (2014). Wykorzystanie pojęcia normy w badaniach ilościowych nad rozwojem słownika umysłowego [Applying the notion of a norm to quantitative research on mental lexicon development]. Poradnik Językowy, 713(4), 39-53.

Wodniecka, Z., & Haman, E. (2013). Dwujęzyczność – wyzwanie, które warto podjąć, czyli co o dwujęzyczności mówi współczesna psychologia. In: D. Praszałowicz, M. Łużniak-Piecha, & J. Kulpińska (Eds.), Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Kraków. http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Wodniecka_Haman.pdf

Kamykowska, J., Haman, E., Latvala J.-M., Richardson, U., Lyytinen, H. (2013). Developmental changes of early reading skills in six-year-old Polish children and GraphoGame as a computer-based intervention to support them. L1-Educational Studies in Language and Literature, 13, 1-17 .

Haman, E. (2013). Słowotwórstwo dziecięce w badaniach psycholingwistycznych. Piaseczno: Studio Lexem.

Otwinowska-Kasztelanic, A., Banasik, N., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Kuś, K., Miękisz, A., Szewczyk, J., Cywińska, M., Kacprzak, A., Karwala, M., Kołak, J. Łuniewska, M., Mieszkowska, K., Wodniecka, Z., Haman, E. (2012). Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej – interdyscyplinarny projekt badawczy. Neofilolog, 39, 7-29.

Haman, E., Fronczyk, K. (2012). Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR). Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Haman, E., Fronczyk, K., Łuniewska, M. (2012). Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR). Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Katsos, N., Ezeizabarrena, M. J.,  Gavarró, A., Kuvac Kraljevic, J., Hrzica, G., Grohmann, K., Skordi, A., Jensen de López, K., Sundahl, L., van Hout, A., Hollebrandse, B., Overweg, J., Faber, M., van Koert, M., Cummins, C., Smith, N., Vija, M., Parm, S., Kunnari, S., Morisseau, T., Rusieshvili, M.,  Yatsushiro, K., Hubert, A., Varlokosta, S., Konstantzou, K., Farby, S.,  Guasti, M. T., Vernice, M., Balciuniene, I., Ruzaite, J., Grech, H., Gatt, D., Asbjørnsen, A., von Koss Torkildsen, J., Haman, E., Miekisz, A., Gagarina, N., Puzanova, J., Andjelkovic, D., Savic, M., Jošic, S., Slancová, D., Kapalková, S., Barberán Recalde, T.,  Özge, D., Hassan, S.,  van der Lely, H., Sauerland, U., Noveck, I.  (2012). The Acquisition of Quantification across Languages: Some Predictions. W: Alia K. Biller, Esther Y. Chung, and Amelia E. Kimball (red.), BUCLD 36: Proceedings of the 36th annual Boston University Conference on Language Development, tom 1, str. 258-268, Cascadilla Press.

Zevenbergen, A., Haman, E., Olszańska, A. (2012). Middle-Class Polish and American Mothers' Beliefs Regarding Parent-Child Narratives. Journal of Cross-Cultural Psychology,  43(6), 979-998, doi:10.1177/0022022111416005.

Haman, E., Etenkowski, B., Łuniewska, M., Szwabe, J., Dąbrowska, E., Szreder, M., Łaziński, M. (2011). Polish CDS Corpus. Talkbank. ISBN: 978-1-59642-393-0. Available from: http://childes.psy.cmu.edu/data/Slavic/Polish/CDS.zip; http://childes.psy.cmu.edu/manuals/09slavic.doc.

Haman, E., Fronczyk, K., Miękisz, A. (2010). Ocena zasobu słownictwa dzieci w wieku przedszkolnym – nowe narzędzie testowe. Psychologia Rozwojowa, 15(1), 21-45.

Haman, E., Zevenbergen, A., Andrus, M., Chmielewska, M. (2009). Coining compounds and derivations – a crosslinguistic elicitation study of word-formation abilities of preschool children and adults in Polish and English. Polish Psychological Bulletin 40(4), 21-37.

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna