Maison Dominika

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: dziekan
Jednostka: Katedra Psychologii Osobowości
E-mail: dominika.maison@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 703
Pokój: 77
Dyżury: po umówieniu
Działalność naukowa
 1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:postawy i zachowania finansowe, zachowania prospołeczne, utajone postawy konsumenckie, jakościowe metody badań społecznych

 

 1. PUBLIKACJE

 

Książki (autorstwo)

 

 1. Pawlikowska, D. Maison (2014). Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata? Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Maison (2013). Polak w świecie finansów – o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. Warszawa: PWN.
 3. Maison (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.
 4. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
 5. Grzelak, J. Maison, D. i Wąsowicz-Kiryło, G. (2000). Kultura negocjacyjna Polaków w kontekście integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.
 6. Maison, D. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN.
 7. Maison, D. (2000). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN.
 8. Maison, D. (1997). Jak powstają stereotypy narodowe. Oficyna wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Książki (redakcja)

 1. Szuster, D. Maison, D. Karwowska. (2012). W stronę podmiotowości: o emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania. Sopot: Smak Słowa.
 2. Maison i A. Noga-Bogomilski (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Wasilewski, D. Maison i A. Stafiej-Bartosik (2007). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.
 4. Wasilewski, D. Maison i A. Stafiej-Bartosik (2002). Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.
 5. Maison, D. (1995). Do we say what we think? On the implications for research of an anti-discrimination norm. Polish Psychological Bulletin. 26, 175-187.

 

Artykuły angielskojęzyczne (czasopisma i książki)

 1. Maison, D., Gregg, A. (2016). Capturing the consumer’s unconscious. Applying the implicite association test in consumer research. C. Jansson-Boyd & M. Zawisza (eds.). Routledge International Handbook of Consumer Psychology. London: Routledge. Taylor&Francis Group. pp. 143-164.
 2. Sekścińska, K, Trzcińska, A., Maison, D. (2016). The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer Choices, Frontiers in Psychology, 7, 1-13. (35 p.)
 3. Sekścińska, K, Maison, D., Trzcińska, A., (2016). How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices, Frontiers in Psychology, 7, 1-12. (35 p.)
 4. Maison, D. (2016). Implicit Association Test (IAT): Using Computer-Based Methods to Measure Consumer Implicit Attitudes. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.). Selected Issues in Experimental Economics. Switzerland: Springer. pp. 107-124.
 5. Wezowski, K., Maison, D. (2016). Reading Facial Expression to Understand Human Emotions: Micro-Expressions Training Videos (METV): The New Tool for Experimental Economics. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.). Selected Issues in Experimental Economics. Switzerland: Springer. pp. 135-149.
 6. Maison D. (2014). Values and Lifestyle Segmentation of Poles 55+ and It’ s Implications for Consumers’ Attitudes and Behaviour. Management and Business Administration. Central Europe. 22, nr 4(127), 78-94.
 7. Ardi R., Maison D. (2014), How do Polish and Indonesian disclose in Facebook, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, vol 12, nr 3, 195 – 218.
 1. Perkins, A., Forehand, M., Greenwald, A. G., & Maison, D. (2008). The influence of implicit social cognition on consumer behavior: Measuring the non-conscious. [w] C. Haugtvedt, P. Herr, & F. Kardes (red.), Handbook of Consumer Psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 2. Maison, D., Greenwald, A. G., & Bruin, R. H. (2004). Predictive validity of the Implicit Association Test in studies of brands, consumer attitudes, and behavior. Journal of Consumer Psychology, 14, 405–415.
 3. De Pelsmacker, P., Maison, D., Geuens, M. (2002). Emotional and rational advertising messages in positive and negative Polish media context. [w] Taylor, C.R. New directions in international advertising research.Advances in international marketing. Vol. 12, 121-135.
 1. Maison, D. (2002). Attitudes toward advertising. Dynamics of change over 10 years. [w] T. Klonowicz & G. Wieczorkowska (red). Social change: Adaptation and Resistance. Warszawa: Warsaw University. Institut for Social Studies Papers.
 2. Maison, D., Greenwald, A.G. i Bruin, R. (2001). The Implicit Association Test as measure of implicit consumer attitudes. Polish Psychological Bulletin. 32, 61-70.

 

Artykuły polskie (czasopisma i książki)

 

 1. Sekścińska, K., Maison, D., Furman, A. (2016). Różne odcienie zieleni – o znaczeniu ekologii dla Polaków. Marketing i Rynek, .
 2. Maison D. (2015), Nowe podejście do badań jakościowych jako konsekwencja zmian w rozumieniu zachowań konsumenta. Badania marketingowe. Warszawa. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 9 – 30.
 3. Maison D., Trzcińska A., Sekścińska K. (2015), Przegląd programów z zakresu edukacji ekonomicznej Polaków, Ruch Pedagogiczny, nr 1, 125 – 139.
 1. Maison D., Stasiuk K. (2014). Psychologiczne podejście do rozumienia postaw konsumenckich. Problemy Zarządzania 12, nr 1 (45), 18 – 29.
 2. Maison D., Greszta M., (2014), Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR, Handel Wewnętrzny, nr 4(351), 171-188.
 3. Maison D., Baran T., (2014) Dobre, bo (nie)polskie? O uwarunkowaniach i konsekwencjach etnocentryzmu konsumenckiego. Marketing i rynek, nr 10, 2-10.
 4. Maison D., Sekścińska K. (2014) Co jest źródłem szczęścia? Zadowolenie z życia a obiektywne i subiektywne wskaźniki sytuacji materialnej. Marketing i rynek, nr 2 , 15-24.
 5. Maison D. (2013). Motywy i bariery zmiany postaw i zachowań żywieniowych. Żywienie człowieka i metabolizm, nr 3, 192 – 212.
 1. Maison, D. (2012). Chętnie pomogę, ale zależy komu. O złożonych uwarunkowaniach podejmowania działań prospołecznych. [w] Szuster, D. Maison, D. Karwowska (red.). W stronę podmiotowości: o emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania. Sopot: Smak Słowa).
 2. Maison, D. i Rudzińska-Wojciechowska, J. (2011). Obraz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz możliwości jego zmiany poprzez oddziaływanie kampanii społecznych – wyniki badań sondażowych. [w] E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz, K. Walewska (red.). Oblicz rehabilitacji. Warszawa: Mediapage.
 1. Rudzińska-Wojciechowska, J., Trzcińska, A. i Maison, D. (2011).  Co dzieci wiedzą o bankach? Rozwój rozumienia zasad funkcjonowania banków u dzieci w wieku 4-12 lat. Ruch Pedagogiczny, 5-6, 61-75.
 1. Maison, D. (2010). Możliwości i przesłanki do wykorzystania badań fokusowych w ewaluacji. [w] Haber i M. Szałaj (red.). Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB.91-106.
 2. Maison, D. (2010). Possibilities and conditions for use of focus studies in evaluation. [w]: A. Haber i M. Szałaj (red.). Evaluation at strategic level of governance. Warsaw: Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute,71-87.
 3. Maison, D., Rudzińska, J. (2009). Postawy Polaków wobec emerytury. [w] Zahorska i E. Nasalska (red.). Wartości polityka społeczeństwo. Warszawa: Scholar. 409-422.
 1. Maison, D., Rudzińska, J. (2009). Obraz kobiety i mężczyzny w polskiej reklamie. Marketing i Rynek, 11, 28-33.
 2. Gusztyła, K, Maksymiuk, R, Maison, D. (2008). Zmiana postaw utajonych wobec palenia papierosów u osób palących i niepalących – doniesienie z badań. Psychologia. Edukacja i społeczeństwo.
 1. Maison, D. (2007). O badaniach reklamy, czyli jak na podstawie badań przewidzieć skuteczność i ocenić skuteczność przeprowadzonej kampanii. [w] D. Maison i A. Noga-Bogomilski (red.). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 153-178.
 2. Maison, D. (2007). Jakościowe metody badań marketingowych. [w] D. Maison i A. Noga-Bogomilski (red.). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 3-26.
 3. Stafiej-Bartosik, A. i Maison, D. (2007). Reklama społeczna – czym jest i jak się zmienia. [w] P. Wasilewski (red.). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski. 8-18.
 4. Maison, D. (2007). Badania marketingowe – droga do sukcesu społecznej kampanii reklamowej. [w] P. Wasilewski (red.). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski. 258-270.
 5. Maison, D. (2005). Pre-test research – how to forsee effectiveness of future advertisement basing on research. [w] Business Administration in Central Europe: Challenges, Problems and Opportunities.(w) Z. Nowak, B. Glinka i P. Hensel (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
 1. Maison, D. i Mikołajczyk, T. (2003). Implicit Association Test – teoria, interpretacja i wątpliwości wokół metody. Studia Psychologiczne, 41, 69-88.
 1. Maison, D. i Bruin, R. (2002). Wpływ badań na skuteczność kampanii reklamowej. [w] D. Maison i P. Wasilewski (red.) Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Wydawnictwo Agencja Wasilewski.
 2. Maison, D. i Maliszewski, N. (2002). Cause related marketing – Marketing zaangażowany społcznie. [w] D. Maison i P. Wasilewski (red.) Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społęcznej. Kraków: Wydawnictwo Agencja Wasilewski.
 3. Maison, D. i Maliszewski, N. (2002). Co to jest reklama społeczna. [w] D. Maison i P. Wasilewski (red.) Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społęcznej. Kraków: Wydawnictwo Agencja Wasilewski.
 4. Maison, D. (2002). Postawy utajone – postawy prawdziwe czy koncept niepotrzebny psychologii. [w] M. Jarymowicz, M. i R. Ohme (red.). Natura automatyzmów. Dyskusje interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu PAN.
 5. Maison, D. (2001). Utajone postawy konsumenckie. [w] R. Ohme, M. Jarymowicz i J. Reykowski (red.) Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, str. 153-166.
 6. Maison, D. (2000). Badania Marketingowe. [w] T. Drozdowska i E. Szczęsna (red.). Prawo i praktyka w reklamie. Warszawa: Verlag Dashofer.
 7. Maison, D. (2000). Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. [w] Z. Ratajczak (red.) Wpływ społeczny. Badania i praktyka. Kolokwia Psychologiczne nr. 8. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, str. 185-200.
 8. Maison, D i Bruin, R. (1999). Test utajonych skojarzeń (IAT) Greenwalda: metoda badania utajonych postaw. Studia Psychologiczne, 37, 61-81.
 9. Maison, D. (1998). Techniki oddziaływania i typy przekazu stosowane w reklamie. [w]. Dziecko jako konsument – zagrożenia i ochrona. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2, str. 55-80. Warszawa: Wydawnictwo Kancelarii Sejmu.
 10. Maison, D. (1998). Przez serce czy przez rozum – drogi oddziaływania przekazu reklamowego. [w]. Andrzej Strzałecki (red.). Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo ATK. str. 118-150.
 11. Maison, D. (1998). Test niedokończonych zdań w badaniach marketingowych. [w:] K. Stemplewska-Żakowicz (red.) Nowe spojrzenie na Test Niedokończonych Zdań J.B. Rottera. Interpretacja jakościowa. Warszawa: Wydawnictwo PTP. str. 197-208.
 12. Maison, D. (1997). Wpływ utajonych sygnałów afektywnych na formułowanie sądów. Studia Psychologiczne, 29, str. 43-56.
 13. Maison, D (1996). Stereotypowe przetwarzanie informacji o innych narodach. [w:] E. Nowicka i J. Nawrocki (red.) „Inny – obcy- wróg”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 14. Maison, D. (1994). Afekt a poznawcze standardy ewaluatywne jako podstawa formułowania sądów. M. Jarymowicz (red.) Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

 

 1. KONFERENCJE
 • Udział w ponad 40 konferencjach krajowych
 • Udział w ponad 60 konferencjach zagranicznych

 

 1. GRANTY

Grant Narodowego Banku Polskiego(2007-2008) „Wiedza ekonomiczna u dzieci w wieku 5-12 lat oraz osób powyżej 50 roku życia. Poszukiwanie wskazówek dla tworzenia kampanii edukacyjnych z zakresu wiedzy finansowej i ekonomicznej” – (kierownik projektu badawczego)

Grant Narodowego Banku Polskiego(2009)„Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego” – (kierownik projektu badawczego)

Grant Fundacji im. Leopolda Kronenberga(2009)„Diagnoza stanu edukacja finansowej Polaków” (kierownik projektu badawczego)

Grant Narodowego Banku Polskiego(2012)„Badanie postaw i zachowań Polaków powyżej 50 roku życia w obszarze finansów ” – (kierownik projektu badawczego)

OPUS NCN (2014-2017) grant badawczy pt. Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat (nr grantu 2013/11/B/HS6/01163) – kierownik projektu

 

 

 1. NAGRODY

Nagroda w konkursie Economicus na najlepszą książkę naukową szerzącą wiedzę ekonomiczną (2013) – książka „Polak w świecie finansów

Nagroda w konkursie Economicus na najlepszą książkę naukową szerzącą wiedzę ekonomiczną – II miejsce (2013) – książka „Polak w świecie finansów

Nagroda w konkursie na Najlepszą Publikacje Ekonomiczną – III miejsce (2013) – książka „Polak w świecie finansów

Nominacje w konkursie Teofrasta (2013) – książka „Polak w świecie finansów” i (2014) – książka „Psychologia konsumenta

Nagroda Rektora UW – nagroda indywidualna (2013) – książka „Polak w świecie finansów

Nagroda Rektora UW – nagroda zbiorowa (2011)

Nagroda Rektora UW – nagroda indywidualna (2001)

Nagroda Ministra (2006)

Nagroda Rektora UW – nagroda indywidualna (1996)

Działalność dydaktyczna
 1. DZIAŁANOŚĆ DYDAKTYCZNA: psychologia konsumenta, psychologia reklamy, badania marketingowe, techniki projekcyjne w badaniach marketingowych, emocje i motywacje

 

Wypromowani doktorzy

 • Krzysztof Kaleta Możliwość uodpornienia na perswazję marketingową poprzez uświadomienie techniki manipulacji perswazyjnej” (2010)

 

 • Joanna RudzińskaRola poziomu kodowania oraz dystansu psychologicznego w decyzjach związanych z oszczędzaniem pieniędzy. Czy wysokość naszych oszczędności zależy od tego jak o nich myślimy?”(2013)
 • Magdalena Poraj-WederWzorce osobowe i ekonomiczne w rodzinie a materializm młodych dorosłych” (2015)
 • Katarzyna SekścińskaRola czynników sytuacyjnych, postawy wobec pieniędzy i narcyzmu nieklinicznego w objaśnianiu ryzykownych wyborów inwestycyjnych” (2016)
 • Rahkman Ardi „How do Digital Natives gratify their socio-psychological needs while disclosing in social media? Investigating the role of self-esteem, need for popularity and network characteristics in online disclosure in Facebook) (2016)

 

11 recenzji doktoratów (w tym 2 międzynarodowe)

3 recenzje habilitacyjne

61 prac magisterskich

Działalność organizacyjna

III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Uniwersytet Warszawski

Dziekan Wydziału Psychologii UW (od 2016 roku)

Członek Senatu UW (od 2016 roku)

Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych UW (od 2001 do chwili obecnej)

Kierownik Katedry Osobowości (od 2009 do 2015)

Kierownik Studiów Doktoranckich (od 2011 do 2015)

Poza Uniwersytetem Warszawskim

Przedstawiciel ESOMAR na Polskę (European Society for Opinion and Marketing Research – trzy kadencje: 2009-12, 2012-14,2014-16

Członek Rady Programowej Fundacji Komunikacji Społecznej (od 2002 roku)

Członek Zarządu PTBRiO (Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii) – trzy kadencje: 1997-1999, 1999-2001, 2001-2003

Prezes Zarządu PTBRiO (Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii) – dwie kadencje: 2003-2005 i 2005-2007

 

 

 1. DZIAŁANOŚĆ POPULARYZATORSKA

 

 • Liczne wystąpienia w radiu I telewizji
 • Wywiady w prasie

 

Artykuły popularnonaukowe