Cierpka Anna

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Psychologii UW, Zakład Psychologii Wychowania
E-mail: anna.cierpka@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 791
Pokój: 226
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Interesuję się rodziną jako środowiskiem rozwoju i wychowania oraz psychologią narracyjną. Przyjmuję, iż rzeczywistość jest konstruowana narracyjnie a tożsamość jest efektem przebywania w świecie znaczeń. Poprzez nasze opowieści bierzemy udział w tworzeniu świata. Badam zatem narracje rodzinne i ich znaczenie dla kształtowania się tożsamości jednostki oraz to, jak ludzie narracyjnie konstruują siebie.

Aktualnie prowadzę badania dotyczące narracji osób starszych, między innymi w odniesieniu do problematyki przekazu międzypokoleniowego oraz jakości życia osób w okresie późnej dorosłości.

Badam także narracje partnerów, którzy oceniają swój związek jako satysfakcjonujący – w poszukiwaniu czynników związanych z budowaniem dobrych relacji.

Promuję metody jakościowe w badaniach psychologicznych, jestem współorganizatorem konferencji metodologicznych na ten temat:

https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16046-iii-konferencja-psychologii-jakosciowej

Jestem opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii Dialog:

http://skndialog.pl/kim-jestesmy

Współpracuję z czterema doktorantkami Wydziału Psychologii: Anną Wasiak, Agnieszką Sternak, Katarzyną Zdunik i Julią Kawalec

 

Wybrane publikacje:

Cierpka, A. (2013). Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych. Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury

Cierpka, A., Dryll, E., Tokarska, U. (2017). Poczucie jakości życia w okresie starości a przekaz doświadczenia życiowego. [w] B. Bartosz, E. Dryll, J. Klebaniuk (red.). Jakość życia w refleksji psychologicznej  (s. 141- 159). Warszawa: Wydawnictwo Eneteia

Dryll, E., Tokarska, U., Cierpka, A. (2016). Międzypokoleniowy przekaz generatywny w narracji epistolograficznej seniorów. [w] M. Kielar-Turska (red.). Starość jak ją widzi psychologia (s. 157 – 192). Kraków: Wydawnictwo Ignatianum i WAM

Kowalski, J., Litwin, P., Pankowski, D., Cierpka, A. (2016).  Mity psychologiczne wśród studentów psychologii. Edukacja, 2(137), 100–112, ISSN 0239-6858

Cierpka, A., Małek, K., Horodeńska, M. (2015). What does it mean to live after heart-transplantation? The lived experience of heart transplant recipients. A qualitative study. Health Psychology Report, Vol. 3(2), s. 123-130

Cierpka, A. (2014). Narrative Identity of Adolescents and Family Functioning. Psychology of Language and Communication, Vol. 18, No. 3, s. 263-279

Cierpka, A. (2012). Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako możliwość spotkania idiografii z nomotetyką.  Przegląd Psychologiczny, 55, 2, s. 179-193

Cierpka, A. (2012). Narrative Identity In Late Adulthood. Psychology of Language and Communication 2012, Vol. 16, No. 3, s. 237-252

Dryll E., Cierpka A. [red]. (2011). Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza. Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury

 

 

Działalność dydaktyczna
  • Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (seminarium)
  • Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami (ćwiczenia specjalizacyjne)
  • Podstawowe Umiejętności Psychologiczne
  • Prace roczne, seminarium magisterskie – psychologia rodziny, proces kształtowania się poczucia tożsamości jednostki; metody analizy narracji, metodologia jakościowa

Jestem koordynatorem przedmiotu Podstawowe Umiejętności Psychologiczne

Studia podyplomowe Psycholog i pedagog we współczesnej szkole: „Wybrane elementy pracy terapeutycznej z rodzinami na terenie szkoły”

Studia podyplomowe Psychologia pozytywna w praktyce: „Psychologia pozytywna w edukacji”

 

 

Działalność organizacyjna

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii

Koordynator obszarowy MISH na Wydziale Psychologii

Członek Rady Wydziału

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich

Członek Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich

Członek Komisji Konkursowej

Członek Rady Programowej Studiów Magisterskich