Cierpka Anna

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 791
Pokój: 226
Dyżury: wtorek 12.00-14.00 czwartek 11.30-13.30 dla studentów MISH wtorek 10.00-12.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna