Hankała Andrzej

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój:
Dyżury:
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna