Tarnowski Adam

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: prof. UW
Jednostka: K. Psych. Poznawczej, Zakł. Teorii Decyzji
E-mail: mada@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 777
Pokój: 206
Dyżury: wt. 12.00-14.00; śr. 14.00-16.00
Działalność naukowa

– psychologia transportu

– psychologia lotnicza

– diagnostyka psychologiczna

– Eyetracking

Działalność dydaktyczna

– Metodologia badań psychologicznych

– Podstawy statystyki (2017/18)

– Badania psychologiczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych

– Budowa i zastosowanie MMPI-2

Seminarium magisterskie Uwaga-percepcja-świadomość

Aktualne tematy: Walidacja testów dla kierowców, reklamy przydrożne jako dystraktor.

Działalność organizacyjna

V-ce przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Opiekun Koła Naukowego Debat Oksfordzkich

Prodziekan Wydziału Psychologii ds. Nauki (w latach 2016-2018)