Tarnowski Adam

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: prof. UW
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 777
Pokój: 206
Dyżury: wtorek 13.00-15.00 środa 17.30-19.00
Działalność naukowa

– psychologia transportu

– psychologia lotnicza

– diagnostyka psychologiczna

– Eyetracking

Działalność dydaktyczna

– Metodologia badań psychologicznych

– Podstawy statystyki (2017/18)

– Badania psychologiczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych

– Budowa i zastosowanie MMPI-2

Seminarium magisterskie Uwaga-percepcja-świadomość

Aktualne tematy: Walidacja testów dla kierowców, reklamy przydrożne jako dystraktor.

Działalność organizacyjna

Prodziekan Wydziału Psychologii ds. Nauki

V-ce przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Opiekun Koła Naukowego Debat Oksfordzkich