Krajewski Grzegorz

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki
E-mail: krajewski@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 798
Pokój: 210
Dyżury:
Działalność naukowa

Zajmuję się rozwojem językowym i jego pomiarem. Jestem członkiem zespołu MultiLADA (Multilingual Language Development and Assessment Lab).

Tu jest mój profil na Researchgate.

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna

Współtworzyłem studia kognitywistyczne II stopnia prowadzone przez Wydział Psychologii i Wydział (a wcześniej Instytut) Filozofii oraz byłem ich pierwszym kierownikiem. Obecnie jestem przewodniczącym rady dydaktycznej studiów kognitywistycznych (obu stopni).