Domurat Artur

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Teorii Decyzji
E-mail: adomurat@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 5549 781
Pokój: 212
Dyżury: wtorek 13.30-15.30
Działalność naukowa
 • psychologia decyzji
 • psychologia podejmowania ryzyka
 • psychologia przedsiębiorczości
 • psychologia ekonomiczna
Działalność dydaktyczna
 • Podstawy statystyki – koordynacja, wykład, ćwiczenia
 • Wprowadzenie do psychologii decyzji – wykład fakultatywny
 • Psychologia przedsiębiorczości i inwestowania – wykład fakultatywny (z elementami ćwiczeń)
 • Prace magisterskie i roczne z zakresu psychologii decyzji i psychologii ekonomicznej
Działalność organizacyjna
 • Wydziałowa Komisja Wyborcza
 • Komisja Budżetowa
 • Komisja ds. Nagród i Odznaczeń