Bolewska Anna

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: starszy wykładowca
Jednostka: Katedra Neuropsychologii, Pracownia Neuropsychologii Klinicznej
E-mail: anna.bolewska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 830
Pokój: 111
Dyżury: wt. 9.00-11.00; cz. 16.00-18.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna