Niedźwiecka Alicja

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: a.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl
Telefon: 225549793
Pokój: 213
Dyżury: Poniedziałki 9:15- 9:45, Wydział Neofilologii, Dobra 55, pok. 3.024. Wtorki 9:00-12:30, Wydział Psychologii, Stawki 5/7, pok. 213. Proszę o kontakt w celu umówienia spotkania.
Działalność naukowa

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizację Psychologia kliniczna dziecka. Od 2012 r. pracuję na Wydziale, gdzie zajmuję się zagadnieniami rozwoju we wczesnym okresie życia. W szczególności interesuję się związkami między wczesnymi doświadczeniami w relacji dziecko-rodzic i rozwojem psychicznym dziecka. W badaniach wykorzystuję analizę interakcji dziecko-rodzic.

Realizuję projekt W kontakcie – badanie dotyczące wpływu kontaktu wzrokowego na funkcjonowanie wykonawcze dzieci w wieku 4-6 lat.

2013-2015: Związek między podążaniem przez niemowlę za wzrokiem drugiej osoby a mimiczną ekspresją emocji. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki.

Publikacje

Niedźwiecka, A.,  Domasiewicz, Z., Kawa, R., Tomalski, P. &  Pisula, E. (2019) Sensory processing in toddlers with autism spectrum disorders. European Journal of Developmental Psychology, DOI: 10.1080/17405629.2019.1676715     E-print

Tomaszewski, P., Niedźwiecka, A., Majewska, M. (2018). Kompetencje dzieci głuchych w posługiwaniu się językiem migowym – metody oceny i jej kliniczne znaczenie. Edukacja, 4(147), 136-148. http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum/88-2018/nr-4-147-2019/646-kompetencje-dzieci-gluchych-w-poslugiwaniu-sie-je-zykiem-migowym-metody-oceny-i-jej-kliniczne-znaczenie

López Pérez, D., Leonardi, G., Niedźwiecka, A., Radkowska, A., Raczaszek-Leonardi, J., & Tomalski, P. (2017). Combining Recurrence Analysis and Automatic Movement Extraction from Video Recordings to Study Behavioural Coupling in Face-to-Face Parent-Child Interactions. Frontiers in Psychology8, 2228. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02228/full

Niedźwiecka, A., Ramotowska, S. & Tomalski, P. (2017). Mutual gaze during early mother-infant interactions promotes attention control development. Child Development, 89(6), 2230-2244. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12830/full

Tomalski, P., Marczuk, K., Pisula, E., Malinowska, A., Kawa, R. & Niedźwiecka, A. (2017). Chaotic home environment is associated with reduced infant processing speed under high task demands. Infant Behavior and Development, 48, 124-133. doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.04.007

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2015). Gaze-cueing effect depends on facial expression of emotion in 9- to 12-month-old infants. Frontiers in Psychology 6:122. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00122/full

Raport zamawiany

Pijl, M., Bontinck, C., & Niedźwiecka, A. (2014). Exploring possible use of different parent-child interaction coding schemes in high-risk sibling studies. Report prepared for COST Action BM1004 Enhancing the scientific study of early autism in collaboration with Institute of Brain, Behaviour and Mental Health, University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania. http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/05/raport_bontick_niedzwiecka_pijl_2014.pdf

Tłumaczenie książki

M.H. Johnson and M. de Haan. Developmental Cognitive Neuroscience. An Introducton (4th ed.). John Wiley & Sons, 2015. Polish translation by Alicja Niedźwiecka: Neurokognitywistyka rozwoju. Grupa Wydawnicza Harmonia. 2018.

Działalność dydaktyczna
Psychologia rozwoju człowieka I (wykład) i II (ćwiczenia)
Workshop on Parent-Child Interactions (elective course, WISP)
Psychologia 1 i 2 (zajęcia dla studentów Instytutu Romanistyki)
Tutor MISH i MISMaP
Seminarium roczne empiryczne
Seminarium magisterskie: Wpływ kontaktu wzrokowego z dorosłym na funkcjonowanie wykonawcze dzieci w wieku 4-6 lat. Rola uwagowych strategii samoregulacji.

Działalność organizacyjna
Koordynator przedmiotu Psychologia rozwoju człowieka II
Sekretarz Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
Członek Kolegium Elektorów Wydziału Psychologii UW