Niedźwiecka Alicja

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: a.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl
Telefon: 225549793
Pokój: 213
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizację Psychologia kliniczna dziecka. Od 2012 r. pracuję na Wydziale, gdzie zajmuję się zagadnieniami rozwoju we wczesnym okresie życia. W szczególności interesuję się związkami między wczesnymi doświadczeniami w relacji dziecko-rodzic i rozwojem psychicznym dziecka. W badaniach wykorzystuję metodę analizy interakcji dziecko-rodzic (podejście ilościowe i jakościowe) oraz kwestionariusze.

Obecnie realizuję projekty: 1. Wpływ kontaktu wzrokowego na funkcjonowanie wykonawcze dzieci w wieku 4-6 lat; 2. Zachowania repetytywne u małych dzieci rozwijających się typowo oraz z zaburzeniami neurorozwojowymi; 3. Zastosowanie skal Q-CHAT i BISCUIT w badaniu objawów autyzmu u małych dzieci.

Publikacje

Niedźwiecka, A. (2020). Look Me in the Eyes: Mechanisms Underlying the Eye Contact Effect. Child Development Perspectives, 14(2), 78-82. https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdep.12361

Niedźwiecka, A.,  Domasiewicz, Z., Kawa, R., Tomalski, P. &  Pisula, E. (2019). Sensory processing in toddlers with autism spectrum disorders. European Journal of Developmental Psychology, 17(4), 527-555. DOI: 10.1080/17405629.2019.1676715

Pijl, M.K.J., Bontinck, C., Rommelse, N.N.J., Kalwarowsky, S., Cauvet, E., Niedzwiecka, A., Falck-Ytter, T., Jones, E.J.H., Charman, T., Warreyn, P., Roeyers, H., Buitelaar, J.K., Oosterling, I.J. & the Eurosibs Team (2021). Parent-child interaction during the first year of life in infants at elevated likelihood of autism spectrum disorder. Infant Behavior and Development, 62. Online first https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101521

Tomaszewski, P., Niedźwiecka, A., Majewska, M. (2018). Kompetencje dzieci głuchych w posługiwaniu się językiem migowym – metody oceny i jej kliniczne znaczenie. Edukacja, 4(147), 136-148. http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum/88-2018/nr-4-147-2019/646-kompetencje-dzieci-gluchych-w-poslugiwaniu-sie-je-zykiem-migowym-metody-oceny-i-jej-kliniczne-znaczenie

López Pérez, D., Leonardi, G., Niedźwiecka, A., Radkowska, A., Raczaszek-Leonardi, J., & Tomalski, P. (2017). Combining Recurrence Analysis and Automatic Movement Extraction from Video Recordings to Study Behavioural Coupling in Face-to-Face Parent-Child Interactions. Frontiers in Psychology8, 2228. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02228/full

Niedźwiecka, A., Ramotowska, S. & Tomalski, P. (2017). Mutual gaze during early mother-infant interactions promotes attention control development. Child Development, 89(6), 2230-2244. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12830/full

Tomalski, P., Marczuk, K., Pisula, E., Malinowska, A., Kawa, R. & Niedźwiecka, A. (2017). Chaotic home environment is associated with reduced infant processing speed under high task demands. Infant Behavior and Development, 48, 124-133. doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.04.007

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2015). Gaze-cueing effect depends on facial expression of emotion in 9- to 12-month-old infants. Frontiers in Psychology 6:122. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00122/full

Raport zamawiany

Pijl, M., Bontinck, C., & Niedźwiecka, A. (2014). Exploring possible use of different parent-child interaction coding schemes in high-risk sibling studies. Report prepared for COST Action BM1004 Enhancing the scientific study of early autism in collaboration with Institute of Brain, Behaviour and Mental Health, University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania. http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/05/raport_bontick_niedzwiecka_pijl_2014.pdf

Tłumaczenie książki

M.H. Johnson and M. de Haan. Developmental Cognitive Neuroscience. An Introducton (4th ed.). John Wiley & Sons, 2015. Polish translation by Alicja Niedźwiecka: Neurokognitywistyka rozwoju. Grupa Wydawnicza Harmonia. 2018.


Działalność dydaktyczna
Psychologia rozwoju człowieka I i II
Umiejętności akademickie
Developmental Psychology I (WISP)
Parent-Child Interactions: Theory and Practice (WISP)
Psychologia (ćwiczenia dla studentów Instytutu Romanistyki)
Tutoring MISH i MISMaP
Seminarium roczne empiryczne
Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie dotyczy analizy interakcji dziecko-rodzic, ze szczególnym uwzględnieniem roli kontaktu wzrokowego. Uczestnikami badań są rodzice z dziećmi w pierwszych latach życia. Ramy teoretyczne stanowią współczesne teorie psychologiczne, które kładą nacisk na społeczny kontekst rozwoju – procesy rozwojowe zachodzą w relacjach i poprzez relacje społeczne. Odwołujemy się również do wyników najnowszych badan dotyczących samoregulacji i jej rozwoju oraz roli, jaką w ko-regulacji rodzic-dziecko odgrywa kontakt wzrokowy. Zakres seminarium obejmuje rozwój typowy, jak i nietypowy, np. zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Ponadto można dołączyć do prowadzonych przeze mnie projektów dotyczących 1. wpływu kontaktu wzrokowego na wykonywanie zadań eksperymentalnych przez dzieci oraz 2.  zachowań repetytywnych u małych dzieci rozwijających się typowo oraz z zaburzeniami neurorozwojowymi.


Działalność organizacyjna

Koordynaorka przedmiotów Psychologia Rozwoju Człowieka I i II: od 2018/2019 – nadal
Koordynaorka przedmiotu Developmental Psychology I (WISP): od 2020/2021- nadal
Sekretarz Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji: od 2017/2018 – nadal
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii ds. promocji nauki: od 2020/2021
Członkini Kolegium Elektorów Wydziału Psychologii: 2018/2019-2019/2020; 2019/2020 – nadal
Członkini Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim: od 2020/2021 – nadal
Członkini Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia: 2019/2020
Członkini Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2016/2017; 2017/2018
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej 2018/2019
Członkini Komisji Egzaminacyjnej (WISP): rekrutacja 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021
Koordynatorka Erasmus: semestr letni 2018/2019