Niedźwiecka Alicja

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: a.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl
Telefon: 225549793
Pokój: 213
Dyżury: Wtorki 9:00-11:00 online
Działalność naukowa

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizację Psychologia kliniczna dziecka. Od 2012 r. pracuję na Wydziale, gdzie zajmuję się zagadnieniami rozwoju we wczesnym okresie życia. W szczególności interesuję się związkami między wczesnymi doświadczeniami w relacji dziecko-rodzic i rozwojem psychicznym dziecka. W badaniach wykorzystuję metodę analizy interakcji dziecko-rodzic (podejście ilościowe i jakościowe) oraz kwestionariusze.

Publikacje

Niedźwiecka, A., Pisula, E. (2022). Symptoms of Autism Spectrum Disorders Measured by the Qualitative Checklist for Autism in Toddlers in a large sample of Polish toddlers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 3072. https://doi.org/10.3390/ijerph19053072

Kmita, G., Kiepura, E., Niedźwiecka, A. (2022). Maternal Mood and Perception of Infant Temperament at Three Months Predict Depressive Symptoms Scores in Mothers of Preterm Infants at Six Months. Frontiers in Psychology, 13, 812893. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.812893

Pisula, E., Niedźwiecka, A. (2021). Symptoms of Autism, Comorbid Mental Health Conditions and Challenging Behaviors among Toddlers with Down Syndrome at Low Risk for ASD—Characterization Using the BISCUIT—Parts 1–3. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 10684. https://doi.org/10.3390/ijerph182010684

Niedźwiecka, A. (2021). Analiza interakcji dziecko-rodzic. Wprowadzenie dla studentów, klinicystów i badaczy. Warszawa: Liberi Lbri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487539
Książka jest dostępna na stronie: https://liberilibri.pl/analiza-interakcji-dziecko-rodzic

Kiepura, E., Niedźwiecka, A., Kmita, G. (2021). Silence Matters. The Role of Pauses During Dyadic Maternal and Paternal Vocal Interactions with Premature and Full-Term Infants. Journal of Child Language. https://doi.org/10.1017/S030500092100012X

Niedźwiecka, A. (2021). Eye contact effect: The role of vagal regulation and reactivity, and self-regulation of attention. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01682-y

Pijl, M.K.J., Bontinck, C., Rommelse, N.N.J., Kalwarowsky, S., Cauvet, E., Niedzwiecka, A., Falck-Ytter, T., Jones, E.J.H., Charman, T., Warreyn, P., Roeyers, H., Buitelaar, J.K., Oosterling, I.J., the Eurosibs Team (2021). Parent-child interaction during the first year of life in infants at elevated likelihood of autism spectrum disorder. Infant Behavior and Development, 62. Online first https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101521

Niedźwiecka, A. (2020). Look Me in the Eyes: Mechanisms Underlying the Eye Contact Effect. Child Development Perspectives, 14(2), 78-82. https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdep.12361

Niedźwiecka, A. (2020). Zachowania samoregulacyjne dzieci urodzonych przedwcześnie w wieku 12 miesięcy podczas interakcji dziecko–rodzice–osoba obca. [W:] K. Bargiel-Matusiewicz, M. Ledzińska (red.), Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby (s. 207-239). Warszawa: Liberi Libri. https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/50-9788363487423

Niedźwiecka, A.,  Domasiewicz, Z., Kawa, R., Tomalski, P., Pisula, E. (2019). Sensory processing in toddlers with autism spectrum disorders. European Journal of Developmental Psychology, 17(4), 527-555. DOI: 10.1080/17405629.2019.1676715

Tomaszewski, P., Niedźwiecka, A., Majewska, M. (2018). Kompetencje dzieci głuchych w posługiwaniu się językiem migowym – metody oceny i jej kliniczne znaczenie. Edukacja, 4(147), 136-148. http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum/88-2018/nr-4-147-2019/646-kompetencje-dzieci-gluchych-w-poslugiwaniu-sie-je-zykiem-migowym-metody-oceny-i-jej-kliniczne-znaczenie

López Pérez, D., Leonardi, G., Niedźwiecka, A., Radkowska, A., Raczaszek-Leonardi, J., Tomalski, P. (2017). Combining Recurrence Analysis and Automatic Movement Extraction from Video Recordings to Study Behavioural Coupling in Face-to-Face Parent-Child Interactions. Frontiers in Psychology8, 2228. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02228/full

Niedźwiecka, A., Ramotowska, S., Tomalski, P. (2018). Mutual gaze during early mother-infant interactions promotes attention control development. Child Development, 89(6), 2230-2244. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12830/full

Tomalski, P., Marczuk, K., Pisula, E., Malinowska, A., Kawa, R., Niedźwiecka, A. (2017). Chaotic home environment is associated with reduced infant processing speed under high task demands. Infant Behavior and Development, 48, 124-133. doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.04.007

Niedźwiecka, A., Tomalski, P. (2015). Gaze-cueing effect depends on facial expression of emotion in 9- to 12-month-old infants. Frontiers in Psychology 6:122. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00122/full

Raport zamawiany

Pijl, M., Bontinck, C., Niedźwiecka, A. (2014). Exploring possible use of different parent-child interaction coding schemes in high-risk sibling studies. Report prepared for COST Action BM1004 Enhancing the scientific study of early autism in collaboration with Institute of Brain, Behaviour and Mental Health, University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania. http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/05/raport_bontick_niedzwiecka_pijl_2014.pdf

Tłumaczenie książki

M.H. Johnson, M. de Haan (2015). Developmental Cognitive Neuroscience. An Introducton (4th ed.). John Wiley & Sons. Polish translation by Alicja Niedźwiecka: Neurokognitywistyka rozwoju. Grupa Wydawnicza Harmonia. 2018.


Działalność dydaktyczna
Psychologia rozwoju człowieka I (wykład) i II (ćwiczenia)
Umiejętności akademickie
Tutoring MISH i MISMaP
Seminarium roczne empiryczne
Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie dotyczy analizy interakcji dziecko-rodzic. Zakres seminarium obejmuje rozwój typowy i nietypowy, np. zaburzenia ze spektrum autyzmu. Uczestnikami badań są rodzice i dzieci w pierwszych latach życia. Ramy teoretyczne stanowią współczesne teorie psychologiczne, które kładą nacisk na społeczny kontekst rozwoju – procesy rozwojowe zachodzą w relacjach i poprzez relacje społeczne. Odwołujemy się również do wyników najnowszych badań dotyczących samoregulacji i jej rozwoju oraz roli, jaką w ko-regulacji rodzic-dziecko odgrywa kontakt wzrokowy.

Studenci mogą proponować własne tematy prac. Ponadto w ramach seminarium można dołączyć do prowadzonych przeze mnie projektów dotyczących 1. wpływu kontaktu wzrokowego na funkcjonowanie dzieci w sytuacjach zadaniowych oraz 2. zachowań repetytywnych u dzieci rozwijających się typowo i z zaburzeniami neurorozwojowymi.

*Przede mną możesz się bezpiecznie wyoutować*


Działalność organizacyjna

Koordynaorka przedmiotów Psychologia Rozwoju Człowieka I i II: od 2018/2019 – nadal
Sekretarz Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji: od 2017/2018 – nadal
Przewodnicząca wydziałowego zespołu ds. promocji nauki: od 2020/2021 – nadal
Członkini rektorskiego zespołu ds. nowego budynku Wydziału Psychologii – od 2020/2021– nadal
Członkini wydziałowego zespołu ds. planowania przestrzeni: od 2020/2021 – nadal
Członkini Kolegium Elektorów Wydziału Psychologii: 2018/2019-2019/2020
Członkini Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim: od 2020/2021 – nadal
Członkini Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2017/2018; 2020/2021
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej 2018/2019
Członkini Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia: 2019/2020
Członkini Komisji Egzaminacyjnej (WISP): rekrutacja 2018, 2019, 2020, 2021
Koordynaorka przedmiotu Developmental Psychology I (WISP): 2020/2021
Koordynatorka Erasmus: semestr letni 2018/2019