Niedźwiecka Alicja

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: a.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl
Telefon: 225549793
Pokój: 213
Dyżury: Semestr letni: poniedziałki 9:30-10:00 i wtorki 9:00-12:30. Proszę o kontakt w celu umówienia spotkania. Office hours in the spring semester: Mondays 9:30-10:00 and Tuesdays 9:00-12:30. Please, contact me to arrange a meeting.
Działalność naukowa

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizację Psychologia kliniczna dziecka. Od 2012 r. pracuję na Wydziale, gdzie zajmuję się zagadnieniami rozwoju we wczesnym okresie życia. W szczególności interesuję się związkami między wczesnymi doświadczeniami w relacji dziecko-rodzic i rozwojem psychicznym dziecka. W badaniach wykorzystuję mikroanalizę interakcji.

Realizuję projekt W kontakcie – badanie dotyczące wpływu kontaktu wzrokowego na funkcjonowanie wykonawcze dzieci w wieku 4-6 lat.

2013-2015: Związek między podążaniem przez niemowlę za wzrokiem drugiej osoby a mimiczną ekspresją emocji. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki.

Publikacje

López Pérez, D., Leonardi, G., Niedźwiecka, A., Radkowska, A., Raczaszek-Leonardi, J., & Tomalski, P. (2017). Combining Recurrence Analysis and Automatic Movement Extraction from Video Recordings to Study Behavioural Coupling in Face-to-Face Parent-Child Interactions. Frontiers in Psychology8, 2228. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02228/full

Niedźwiecka, A., Ramotowska, S. & Tomalski, P. (2017). Mutual gaze during early mother-infant interactions promotes attention control development. Child Development, early online view. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12830/full

 Tomalski, P., Marczuk, K., Pisula, E., Malinowska, A., Kawa, R. & Niedźwiecka, A. (2017). Chaotic home environment is associated with reduced infant processing speed under high task demands. Infant Behavior and Development, 48, 124-133. doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.04.007

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2015). Gaze-cueing effect depends on facial expression of emotion in 9- to 12-month-old infants. Frontiers in Psychology 6:122. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00122/full

Raporty zamawiane 

Pijl, M., Bontinck, C., & Niedźwiecka, A. (2014). Exploring possible use of different parent-child interaction coding schemes in high-risk sibling studies. Report prepared for COST Action BM1004 Enhancing the scientific study of early autism in collaboration with Institute of Brain, Behaviour and Mental Health, University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania.

Wystąpienia konferencyjne (prezentacje)

Niedźwiecka., Domasiewicz, Z., & Pisula., E. (2018). Sensory Processing in Children with Autism Spectrum Disorders. Assessment with Infant/Toddler Sensory Profile. 2nd Badabada Conference, 24 March 2018, SYNAPSIS Foundation, Warsaw, Poland.

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2016). Does dyadic mutual gaze promote attention disengagement? BASIS & BRAINVIEW Annual Meeting, Birkbeck College, London, Great Britain, September, 4th, 2016.

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2016). Parent-infant interactions and infant cognitive development. 4th International Seminar on Behavioral Methods, Wisła, Poland, 8-10th September 2016.

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2016). Positive-negative assymetry in visual orienting in infants at the age of 9-12 months. 13th Meeting of Polish Society of Social Psychology, Wrocław, Poland, 16-18.09.2016.

Niedźwiecka, A., Radkowska, A, & Tomalski, P. (2016). Visual attention during parent-infant interactions in infants at high familial risk for autism. “Person” Interdisciplinary Contexts Of Early Intervention, And Early Support Of a Child’s Development Conference, Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland, September 21-23rd, 2016

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2016). Polish longitudinal study of infant siblings of children with autism (POL-SIBS). The role of analysis of parent-infant interactions in the studies of development of infants at risk for autism. 3rd Symposium „Autism – a multidisciplinary disorder”, organized by Polish Psychiatric Association and University SWPS, Warsaw, Poland, 23.06.2016.

Tomalski, P., Kostecki, M., Marczuk, K., Malinowska, A. & Niedźwiecka, A. (2015). An independent learner? The dynamics of infant-parent interaction during infant eye-tracking experiments. In: M. Paulus (Chair), New perspective on early social development: Social interaction. 17th European Conference of Developmental Psychology, Braga, Portugal, September 8-12, 2015.

Niedźwiecka, A.  &Tomalski, P. (2015). Parent-child interaction: a framework for cognitive development in infancy. In: P. Tomalski (Chair), Exploring the mechanisms of cognitive development in infancy. 24th Polish National Conference on Developmental Psychology. Warsaw, June 1-3rd, 2015.

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2014). Development of gaze following in infants aged 9-12. The influence of gaze direction and facial expression of emotion. In: M. Białecka-Pikul (Chair), Social cognition in childhood and adulthood. Symposium conducted at the XXXV Scientific Meeting of the Polish Psychological Association „Psychology in the changing word”. Bydgoszcz, September 18-21st, 2014.

Kmita, G., Kosiorek, M., & Niedźwiecka, A. (2011). Interest in a strange person and seeking the proximity of a parent in infants born preterm. Talk delivered at the 4th Polish Conference on Clinical Child Psychology „Pathways in the development of Child And Adolescent Personality”. Warsaw, May 20-22nd, 2011.

Wystąpienia konferencyjne (plakaty)

Kiepura E., Kmita G., Niedzwiecka A., Boguszewski P.M., & Sadowski, W. (2018). Linguistic, Vocal, and Behavioural Analysis of Maternal and Paternal Protodialogues with Their Babies in Groups of Full-Term and Preterm Infants. Poster presented ad WAIMH Congress, 27-29 May 2018, Rome, Italy.

Pijl, M. K. J., Bontinck, C., Rommelse, N. N. J., Kalwarowsky, S., Cauvet, E., Niedzwiecka, A., Falck-Ytter, T., Jones, E.J., Charman1, T., Warreyn, P., Roeyers, H., Buitelaar, J.K., Oosterling, I. J. &. the Eurosibs team (2018). A Behavioural Profile of Parent-Child Interaction Characteristics during the First Year of Life in High- and Low-Risk Infants. Poster presented at INSAR Annual Meeting  9-12 May 2018, Rotterdam, the Netherlands.

Radkowska, A., Niedzwiecka, A., Ramotowska, S, . Malinowska, A., Kawa, R., Pisula, E., & Tomalski, P. (2018). Dyadic Visual Attention during Interactions of Infant Siblings and Their Parents in Relation to the Child’s Attention Disengagement and Clinical Symptoms.. Poster presented at INSAR Annual Meeting, 9-12 May 2018, Rotterdam, the Netherlands.

Niedźwiecka, A., Radkowska, A., Malinowska, A., & Tomalski, P. (2017). Visual attention during parent-infant interactions at 10 months of age differentiates infants at high familial risk for autism from low-risk controls. International Convention of Psychological Science (ICPS), Austria, Vienna, 23-25.03.2017

Tomalski, P. Malinowska, A., Niedźwiecka, A., Sękowski, K., &  Włodarczyk, A. (2017). Maternal anxiety is related to infant spontaneous fixation durations in girls but not in boys. International Convention of Psychological Science (ICPS), Austria, Vienna, 23-25.03.2017

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2015). From attention to communication: assessment of parent-infant interactions in the first year of life. 17th European Conference of Developmental Psychology, Braga, Portugal, September 8-12, 2015.

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2015). Facial expression of emotion or gaze direction? What determines social orienting at 9 months of age? BCCCD2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary, January 8-10, 2015.

Niedźwiecka, A. & Tomalski, P. (2014). Shared Signal or Negativity Bias? Interactions Between Emotion Expression and Gaze Direction In Gaze Cueing in 9- and 12-month-old Infants. 19th Biennial International Conference on Infant Studies, Berlin, Germany, July 3-5, 2014.

Kostecki, M., Marczuk, K., Niedźwiecka, A., Malec, K., & Tomalski, P. (2014). Development of a coding scheme for In-Depth Analysis of Infant Self-Regulatory Behavior During Eye-Tracking. 19th Biennial International Conference on Infant Studies, Berlin, Germany, July 3-5, 2014.

Działalność dydaktyczna
Psychologia rozwoju człowieka (wykład, ćwiczenia)
Workshop on Parent-Child Interactions (elective course, WISP)
Psychologia 1 i 2 (zajęcia dla studentów Instytutu Romanistyki)
Tutor MISH i MISMaP
Seminarium roczne empiryczne
Seminarium magisterskie: Wpływ kontaktu wzrokowego z dorosłym na funkcjonowanie wykonawcze dzieci w wieku 4-6 lat. Rola uwagowych strategii samoregulacji.

Działalność organizacyjna
Koordynator przedmiotu Psychologia rozwoju człowieka II – ćwiczenia
Koordynator programu Erasmus+
Praca w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Psychologii
Sekretarz Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
Członek Kolegium Elektorów UW