Burnos Agnieszka

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: alaskowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 793
Pokój: 213
Dyżury: wt. 11.00-12.00, śr. 9.30-11.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna