Laskowska Agnieszka

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej
E-mail: alaskowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 793
Pokój: 213
Dyżury: wt. 12.00-14.00; śr. po umówieniu
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna