Batabyal Tanaya

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój:
Dyżury:
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna