Rynkiewicz Andrzej

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: prodziekan ds. studenckich
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: rynkiewicz@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 712
Pokój: 75
Dyżury: wt. 12.00- 14.00 i 15.00-17.00 | dyżur dziekański środa 14.00-17.00
Działalność naukowa

Fizjologiczne wskaźniki stanu afektywnego i aktywności poznawczej; analiza wskaźników psychofizjologicznych

Działalność dydaktyczna

Statystyka, Psychometria, Psychofizjologia

Działalność organizacyjna

Prodziekan ds Studenckich