Rynkiewicz Andrzej

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko:
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: rynkiewicz@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 838
Pokój: 95
Dyżury: wtorek 12.00 - 14.00 i 15.00 - 17.00
Działalność naukowa

Fizjologiczne wskaźniki stanu afektywnego i aktywności poznawczej; analiza wskaźników psychofizjologicznych;

W działalności dydaktycznej:

Statystyka, Psychometria, Psychofizjologia

 

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna

Prodziekan ds Studenckich