Rynkiewicz Andrzej

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko:
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: rynkiewicz@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 811
Pokój: 317
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Fizjologiczne wskaźniki stanu afektywnego i aktywności poznawczej; analiza wskaźników psychofizjologicznych

Działalność dydaktyczna

Statystyka, Psychometria, Psychofizjologia

Działalność organizacyjna

Przewodniczący Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i Stosowana Psychologia Zwierząt