Adamczyk Dominika

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Doktorantka
Jednostka: Katedra psychologii biznesu i innowacji społecznych (Department of Business Psychology and Social Innovations)
E-mail: dominika.adamczyk@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 319
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje diety weg*ańskiej
 • psychologia zachowań żywieniowych (w tym postawy i zachowania dotyczące nowej żywności, żywności funkcjonalnej)
 • stereotypy żywieniowe
 • psychologia zachowań konsumenckich (w szczególności zachowań ekologicznych)
 • metodologia badań jakościowych

PROJEKTY BADAWCZE:

 • Członkini Vegetarian Research Group
 • Stypendystka w grancie NCN „Steki z laboratorium i burgery z owadów – kto będzie spożywał jedzenie przyszłości? Akceptacja substytutów mięsa w zależności od motywacji do unikania mięsa w diecie”; kierownik projektu prof. dr hab. Dominika Maison
 • Stypendystka w grancie NCN „Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania”; kierownik projektu: prof. Wojciech Pisula
 • ONCOFOOD: New food solutions for cancer patientsgrant EIT Food; kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Projekty własne finansowane z subwencji wydziałowej (DSM):

 • 2021 – Wegetarianizm jako stereotyp. Wpływ informacji o wegetarianizmie i płci kandydata na postrzeganie kompetencji do pracy.
 • 2020 – Dwa oblicza wegetarianizmu. Konsekwencje motywacji do bycia na diecie (etyczna vs zdrowotna) dla różnych obszarów funkcjonowania wegetarian

PUBLIKACJE:

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE:

Międzynarodowe:

 • Adamczyk, D. (2021, Luty). Eating Meat Makes You Competent (but Only if You are a Man): Gender, Veganism, and the Evaluation of Candidates for „Gendered” Jobs in the Context of the Stereotype Content Model). Poster zaprezentowany na 2021 SPSP Annual Convention, Online.
 • Adamczyk D., Maison D. (2020, Luty). Ideology or health – two types of vegetarianism. Poster zaprezentowany na 2020 SPSP Annual Convention, Nowy Orlean.
 • Adamczyk, D. (2019, Grudzień). It’s not easy eating green. Problems, barriers, and difficulties related to a vegetarian diet among young people. Poster zaprezentowany na 1st WeValueFood conference, Warszawa.
 • Goncikowska, K., Adamczyk, D. (2019, Grudzień). Insects: the food of the future? Barriers and potential for consumption among the younger generation. Poster zaprezentowany na 1st WeValueFood conference, Warszawa.

Krajowe:

 • Adamczyk, D. (2021, Wrzesień). Świadomość i akceptacja owadów jako żywności wśród polskich konsumentów. Wystąpienie podczas XIV Konferencji „Psychologia Ekonomiczna” ASPE, Online.
 • Adamczyk, D., Jaworska, D., Affeltowicz, D., Maison, D. (2020, Październik). Sposoby radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19 – doniesienia z podłużnego badania jakościowego. Wystąpienie podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia. Sens życia – sprzedam, kupię, zamienię”, Online.
 • Adamczyk, D., Maison, D. (2018, wrzesień). Ideologia czy zdrowie? Wpływ postaw jawnych vs utajonych wobec wegetarianizmu na wybory potraw w zależności od rodzaju wegetarianizmu – etycznego lub zdrowotnego. Poster zaprezentowany na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin.
Działalność dydaktyczna
 • Seminaria empiryczne
 • Umiejętności akademickie (zajęcia obligatoryjne)
 • Jakościowe metody badawcze (zajęcia obligatoryjne)
 • Badania społeczne i marketingowe w praktyce (letni fakultet stosowany)
Działalność organizacyjna

Od 2020 – Działalność w Wydziałowej Komisji Wyborczej

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:

 • od 2020 – Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc
 • od 2019 – Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
 • od 2019 – Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)
 • od 2019 – European Association of Social Psychology (EASP)