Adamczyk Dominika

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Doktorantka
Jednostka: Katedra psychologii biznesu i innowacji społecznych (Department of Business Psychology and Social Innovations)
E-mail: dominika.adamczyk@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 319
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

  • psychologia jedzenia
  • psychologia zachowań konsumenckich
  • metodologia badań jakościowych
  • gatunkowizm

ONCOFOOD: New food solutions for cancer patientsgrant EIT Food; kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy:

  • Umiejętności akademickie (zajęcia obligatoryjne)
  • Jakościowe metody badawcze (zajęcia obligatoryjne)
  • Badania społeczne i marketingowe w praktyce (letni fakultet stosowany)

 

Działalność organizacyjna