Ośrodki badawcze i laboratoria

Babylab UW

BabyLab UW 

W Pracowni Psychologii Niemowląt – Babylab, należącej do Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzimy badania dotyczące mechanizmów rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci. W pierwszym roku życia niemowlęta odkrywają najważniejsze prawa fizyki oraz zaczynają rozumieć pierwsze słowa. Uczą się samoregulacji, czyli bardzo ważnej zdolności do regulowania swojej uwagi, emocji i zachowania w różnych sytuacjach. Naszym celem jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób każde dziecko tworzy własną niepowtarzalną ścieżkę rozwoju.

 

Facebook: facebook.com/BabylabUW/

Strona: psychologia.pl/babylab

Kontakt: babylab@psych.uw.edu.pl

Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych. Comiesięczne seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz liczne sesje naukowe i konferencje stanowią ważną platformę wymiany myśli pomiędzy badaczami z Polski i ze świata. Centrum organizuje również coroczne Seminaria Tajfelowskie poświęcone psychologii stosunków międzygrupowych. Centrum prowadzi działalność badawczą obejmującą zarówno badania podstawowe, jak i badania stosowane realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  W ramach działań Centrum prowadzony jest również Polski Sondaż Uprzedzeń/Polish Prejudice Survey – ogólnopolskie wielowymiarowe badanie postaw wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych.

 

Facebook: facebook.com/CentrumBadanNadUprzedzeniami/

Strona: cbu.psychologia.pl

Kontakt: cbu@psych.uw.edu.pl

Intelligence Cognition Emotion Lab

Badacze ICE Lab interesują się ludzką inteligencją i jej związkiem   z funkcjami poznawczymi (np. pamięcią operacyjną, kontrolą wykonawczą), osobowością i regulacją emocji. W badaniach łączą techniki psychometryczne z metodami eksperymentalnymi.

Facebook: facebook.com/uwicelab 

Strona: icelab.psych.uw.edu.pl/

Kontakt: ice.lab.uw@gmail.com

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

ICGZ jest jednostką naukową wyspecjalizowaną w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań dotyczących mechanizmów leżących u podłoża zachowania. Projekty badawcze prowadzone w Centrum zmierzają do identyfikacji genetycznych podstaw zachowań w normie i patologii. Analizowane są ponadto zjawiska interakcji genotypu i różnych czynników środowiskowych (m.in. prenatalnych, relacyjnych, rodzinnych) w kształtowaniu zachowania. W badaniach prowadzonych w ICGZ wykorzystywane są tradycyjne metody genetyki zachowania (badania bliźniąt, badania rodzinne), ale również współczesne sposoby identyfikowania powiązań między zmiennością genetyczną (polimorfizmami) a zachowaniem.

Facebook: https://www.facebook.com/icgz.uw/

Strona: icgz.uw.edu.pl

Kontakt: dr hab. Wojciech Dragan, wojciech.dragan@psych.uw.edu.pl

Laboratorium Psychologii Transportu

Laboratorium Psychologii Transportu

Laboratorium jest pracownią, w której prowadzone są ćwiczenia praktyczne dla studentów w zakresie badań diagnostycznych kierowców. Nowoczesne, skomputeryzowane stanowisko Test2Drive pozwala na kompleksowe badanie wszystkich funkcji psychicznych niezbędnych w pracy kierowcy oraz zautomatyzowane prowadzenie i przechowywanie dokumentacji badań.

Kontakt: dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz., adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl

Laboratorium fNIRS

Laboratorium fNIRS

Laboratorium wyposażone jest w unikalną w skali kraju aparaturę do obrazowania aktywności kory mózgowej za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS). Metoda ta jest szczególnie użyteczna w badaniu małych dzieci (w tym
noworodków i niemowląt), a także osób starszych lub niepełnosprawnych.

Kontakt: dr hab. Przemysław Tomalski, przemyslaw.tomalski@psych.uw.edu.pl

Laboratorium neuroscience

Laboratorium neuroscience

W ramach laboratorium prowadzone są projekty z zakresu psychologii poznawczej, społecznej oraz emocji i motywacji. W laboratorium możliwe jest prowadzenie eksperymentów z użyciem wielokanałowego pomiaru aktywności fal elektrycznych mózgu i potencjałów wywołanych.

Kontakt: dr Dorota Karwowska, dorota.karwowska@psych.uw.edu.pl

Laboratorium psychofizjologii

Laboratorium psychofizjologii

Laboratorium zajmuje się badaniami fizjologicznych reakcji powiązanych ze zjawiskami psychicznymi. Wykorzystujemy aparaturę mierzącą parametry pracy układu sercowo-naczyniowego (np. szybkość pracy serca, ciśnienie tętnicze, kurczliwość serca) oraz układu oddechowego. Badamy również aktywność mięśni (np. mięśni twarzy przy ocenie wyrazu mimicznego) i aktywność gruczołów potowych (przewodność elektryczna skóry).

Kontakt: dr hab. Andrzej Rynkiewicz, andrzej.rynkiewicz@psych.uw.edu.pl

Laboratorium Technik Diagnostycznych

Laboratorium Technik Diagnostycznych

W laboratorium znajdują się niemal wszystkie metody diagnostyczne legalnie
wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów i szeroki zakres technik opracowanych w wersjach eksperymentalnych. Zakres działalności LTD obejmuje wsparcie dydaktyki oraz badań naukowych prowadzonych na Wydziale Psychologii UW.

Kontakt: ltd@psych.uw.edu.pl

Laboratorium zachowania się zwierząt i Zwierzętarnia

Laboratorium zachowania się zwierząt i Zwierzętarnia

Laboratorium prowadzi badania z udziałem m.in. psów, szczurów, mrówek i ślimaków z zakresu psychologii porównawczej, ewolucyjnej, analizy behawioralnej
oraz etologii. Prowadzone są również terenowe obserwacje innych gatunków.

Kontakt: dr hab. Jerzy Osiński, jerzy.osinski@psych.uw.edu.pl