Ośrodki badawcze

Laboratorium psychofizjologii
Laboratorium jest wyposażone w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający badania aktywności sercowo-naczyniowej. Obecnie w laboratorium bada się głównie sercowo-naczyniowe wskaźniki aktywności poznawczej i emocjonalnej.
 IMG_9820 copyIMG_9824 copy

Laboratorium neuroscience
Laboratorium Neuroscience powstało dzięki finansowaniu MNiSW i dysponuje nowoczesną aparaturą do pomiarów bio-sygnałów. W ramach działalności laboratorium prowadzone są badania, w których rejestrowana jest aktywność elektryczna mózgu oraz różnorodne reakcje fizjologiczne. Obecnie laboratorium dysponuje aparaturą do pomiarów psychofizjologicznych, trzema stanowiskami EEG oraz zsynchronizowanym z nimi eye-trackerem. Laboratorium udostępnia narzędzia badawcze pomocne w wielu dziedzinach psychologii, począwszy od badań podstawowych po badania aplikacyjne.

IMG_9830 copy1IMG_9819

Babylab UW (Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej)
W pracowni prowadzone są badania dotyczące mechanizmów rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci. W trakcie wizyt w pracowni niemowlęta wykonują zadania, dzięki którym wiadomo, na co patrzą i dlaczego oraz jak długo skupiają uwagę na różnych obiektach. Badamy wspólną zabawę rodziców i ich dzieci, co pozwala na lepsze zrozumienie rozwoju zdolności komunikowania się w niemowlęctwie. Ta wiedza w przyszłości umożliwi rozwijanie nowych metod wspomagania rozwoju w pierwszych latach życia.

2_1  jula_4 leon_01-09-2014

Laboratorium obrazowania mózgu fNIRS

Laboratorium wyposażone jest w unikalną w skali kraju aparaturę do obrazowania aktywności kory mózgowej za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS), wykorzystywaną na potrzeby badań pracowników Wydziału Psychologii UW i współpracujących jednostek. NIRS jest metodą nieinwazyjną i całkowicie bezpieczną, a jej użycie nie wymaga specjalnego przygotowania. Łatwość stosowania NIRS sprawia, że metoda ta jest szczególnie użyteczna w badaniu małych dzieci (w tym noworodków i niemowląt), a także osób starszych lub niepełnosprawnych, których długotrwałe badanie w skanerze MRI jest praktycznie niemożliwe. Badania NIRS nie wiążą się z wysokimi kosztami i nie wymagają szczególnych warunków. Nie zapewniają tak wysokiej rozdzielczości przestrzennej pomiaru, jak fMRI, jednak ich dokładność jest wystarczająca na potrzeby większości problemów badawczych w psychologii. W naszym Laboratorium możliwy jest pomiar równoczesny EEG i fNIRS, co pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji (NIRS) i przebiegu czasowego badanego procesu (EEG).
 
W Laboratorium fNIRS realizowane są obecnie projekty badawcze dotyczące percepcji mowy audiowizualnej u niemowląt, rozwoju teorii umysłu u dzieci oraz percepcji bodźców społecznych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
 
Laboratorium badania sprawności kierowców
Pracownia jest wyposażona w sprzęt wykorzystywany do badań sprawności psychomotorycznej kierowców oraz operatorów maszyn. W laboratorium prowadzi się badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności reakcji motorycznej, sprawności procesów myślowych oraz funkcji wzrokowych, w tym widzenia przestrzennego i zmrokowego.

 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami
Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych.

fot. Mirosław Kaźmierczak_Archiwum Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego (8) fot. Mirosław Kaźmierczak_Archiwum Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego (45)

Laboratorium zachowania się zwierząt i Zwierzętarnia
Laboratorium prowadzi badania z zakresu psychologii porównawczej, ewolucyjnej, analizy behawioralnej oraz etologii. W laboratorium prowadzi się badania z udziałem m.in. psów, szczurów, mrówek i ślimaków. Prowadzone są również terenowe obserwacje innych gatunków.

Nasz Wydział jest jedynym wydziałem psychologii w Polsce, który posiada własną zwierzętarnię. Studenci zainteresowani behawiorem zwierząt mogą odbywać tam praktyczne zajęcia, szkolenia i uzyskiwać uprawnienia zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce (w myśl Ustawą z dnia 15.01.2015 o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych). Mogą też odbywać staże oraz uczestniczyć w badaniach.
Po ukończeniu szkoleń i stażów zainteresowani tematyką absolwenci uzyskają zaświadczenia i uprawnienia do:
– do sprawowania opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku
– przeprowadzania badań

Nasz Wydział prowadzi wyłącznie badania nad zachowaniem zwierząt z dbałością o ich dobrostan. Nasze zwierzęta, po badaniach trafiają do adopcji lub mają zapewnioną dożywotnią  opiekę w naszej placówce.

 

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania jest jednostką naukową wyspecjalizowaną w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań dotyczących mechanizmów leżących u podłoża zachowania. Projekty badawcze prowadzone w Centrum zmierzają do identyfikacji genetycznych podstaw zachowań w normie i patologii. Analizowane są ponadto zjawiska interakcji genotypu i różnych czynników środowiskowych (m.in. prenatalnych, relacyjnych, rodzinnych) w kształtowaniu zachowania. W badaniach prowadzonych w ICGZ wykorzystywane są tradycyjne metody genetyki zachowania (badania bliźniąt, badania rodzinne), ale również współczesne sposoby identyfikowania powiązań między zmiennością genetyczną (polimorfizmami) a zachowaniem.
http://icgz.uw.edu.pl

 

Laboratorium Technik Diagnostycznych
Laboratorium jest jedyną tego typu placówką w Polsce – zajmuje się działalnością naukową związaną z problematyką testów psychologicznych oraz usługową w zakresie diagnozy psychologicznej. Zakres działalności LTD, oprócz wspierania dydaktyki, obejmuje również konsultacje oraz prace merytoryczne związane z szeroko pojętymi zagadnieniami psychometrycznymi.
http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/laboratorium-technik-diagnostycznych/