Ośrodki badawcze i laboratoria

Babylab PAN & UW

W Pracowni Psychologii Niemowląt – Babylab prowadzimy badania dotyczące mechanizmów rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci. W pierwszym roku życia niemowlęta odkrywają najważniejsze prawa fizyki oraz zaczynają rozumieć pierwsze słowa. Uczą się samoregulacji, czyli bardzo ważnej zdolności do regulowania swojej uwagi, emocji i zachowania w różnych sytuacjach. Naszym celem jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób każde dziecko tworzy własną niepowtarzalną ścieżkę rozwoju.

Facebook: facebook.com/BabylabPAN/

Strona: babylab.edu.pl

Kontakt: babylab@psych.uw.edu.pl


Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych. Comiesięczne seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz liczne sesje naukowe i konferencje stanowią ważną platformę wymiany myśli pomiędzy badaczami z Polski i ze świata. Centrum organizuje również coroczne Seminaria Tajfelowskie poświęcone psychologii stosunków międzygrupowych. Centrum prowadzi działalność badawczą obejmującą zarówno badania podstawowe, jak i badania stosowane realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  W ramach działań Centrum prowadzony jest również Polski Sondaż Uprzedzeń/Polish Prejudice Survey – ogólnopolskie wielowymiarowe badanie postaw wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Facebook: facebook.com/CentrumBadanNadUprzedzeniami/

Strona: cbu.psychologia.pl

Kontakt: cbu@psych.uw.edu.pl


Human Interactivity and Language Lab

HILL gromadzi ludzi zainteresowanych znaczeniem interaktywności dla ludzkiego poznania. Badamy podstawowe i naturalne interakcje ludzi ze sobą i ze światem, szukając w nich zarówno źródeł, jak i motywacji dla procesów i struktur poznawczych. Jako najważniejszy, fascynujący problem rozważamy, w jaki sposób z tego typu interakcji powstają ustrukturyzowane wzorce (takie jak język), pojawiają się, stabilizują i zmieniają, czyniąc poznanie kolektywnym na wiele sposobów i w wielu skalach czasowych: ewolucyjny, kulturowy, rozwojowy, „społeczny” & online.

Strona: http://hill.psych.uw.edu.pl/

Kontakt: prof. Joanna Rączaszek-Leonardi raczasze@psych.uw.edu.pl / dr Julian Zubek j.zubek@uw.edu.pl


Intelligence Cognition Emotion Lab

Badacze ICE Lab interesują się ludzką inteligencją i jej związkiem   z funkcjami poznawczymi (np. pamięcią operacyjną, kontrolą wykonawczą), osobowością i regulacją emocji. W badaniach łączą techniki psychometryczne z metodami eksperymentalnymi.

Facebook: facebook.com/uwicelab 

Strona: icelab.psych.uw.edu.pl/

Kontakt: dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz. zajenkowski@psych.uw.edu.pl


Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

ICGZ jest jednostką naukową wyspecjalizowaną w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań dotyczących mechanizmów leżących u podłoża zachowania. Projekty badawcze prowadzone w Centrum zmierzają do identyfikacji genetycznych podstaw zachowań w normie i patologii. Analizowane są ponadto zjawiska interakcji genotypu i różnych czynników środowiskowych (m.in. prenatalnych, relacyjnych, rodzinnych) w kształtowaniu zachowania. W badaniach prowadzonych w ICGZ wykorzystywane są tradycyjne metody genetyki zachowania (badania bliźniąt, badania rodzinne), ale również współczesne sposoby identyfikowania powiązań między zmiennością genetyczną (polimorfizmami) a zachowaniem.

Facebook: https://www.facebook.com/icgz.uw/

Strona: icgz.uw.edu.pl

Kontakt: dr hab. Wojciech Dragan, wojciech.dragan@psych.uw.edu.pl


Laboratorium Psychologii Transportu

Laboratorium jest pracownią, w której prowadzone są ćwiczenia praktyczne dla studentów w zakresie badań diagnostycznych kierowców. Nowoczesne, skomputeryzowane stanowisko Test2Drive pozwala na kompleksowe badanie wszystkich funkcji psychicznych niezbędnych w pracy kierowcy oraz zautomatyzowane prowadzenie i przechowywanie dokumentacji badań.

Kontakt:


Laboratorium fNIRS

Laboratorium wyposażone jest w unikalną w skali kraju aparaturę do obrazowania aktywności kory mózgowej za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS). Metoda ta jest szczególnie użyteczna w badaniu małych dzieci (w tym
noworodków i niemowląt), a także osób starszych lub niepełnosprawnych.

Kontakt: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz. maciej.haman@psych.uw.edu.pl / dr Agnieszka Pluta apluta@psych.uw.edu.pl


Laboratorium neuroscience

W ramach laboratorium prowadzone są projekty z zakresu psychologii poznawczej, społecznej oraz emocji i motywacji. W laboratorium możliwe jest prowadzenie eksperymentów z użyciem wielokanałowego pomiaru aktywności fal elektrycznych mózgu i potencjałów wywołanych.

Kontakt: dr Dorota Karwowska, dorota.karwowska@psych.uw.edu.pl


Laboratorium psychofizjologii

Laboratorium zajmuje się badaniami fizjologicznych reakcji powiązanych ze zjawiskami psychicznymi. Wykorzystujemy aparaturę mierzącą parametry pracy układu sercowo-naczyniowego (np. szybkość pracy serca, ciśnienie tętnicze, kurczliwość serca) oraz układu oddechowego. Badamy również aktywność mięśni (np. mięśni twarzy przy ocenie wyrazu mimicznego) i aktywność gruczołów potowych (przewodność elektryczna skóry).

Kontakt: dr hab. Andrzej Rynkiewicz, andrzej.rynkiewicz@psych.uw.edu.pl


Laboratorium Technik Diagnostycznych

W laboratorium znajdują się niemal wszystkie metody diagnostyczne legalnie
wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów i szeroki zakres technik opracowanych w wersjach eksperymentalnych. Zakres działalności LTD obejmuje wsparcie dydaktyki oraz badań naukowych prowadzonych na Wydziale Psychologii UW.

Kontakt: ltd@psych.uw.edu.pl


Laboratorium zachowania się zwierząt i Zwierzętarnia

Laboratorium prowadzi badania z udziałem m.in. psów, szczurów, mrówek i ślimaków z zakresu psychologii porównawczej, ewolucyjnej, analizy behawioralnej oraz etologii. Prowadzone są również terenowe obserwacje innych gatunków.

Kontakt: dr hab. Jerzy Osiński, jerzy.osinski@psych.uw.edu.pl