Olejniczak Anna

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój: 206
Dyżury: czwartek 14,15-15.15 i 16.00-17.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna