Lewczuk Karol

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój: 306
Dyżury: wtorek 15.30 - 17.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna