Kowalski Joachim

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorant
Jednostka:
E-mail: joachim.kowalski@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 12
Dyżury: czwartek 12.00-15.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna