Kontakt

UWAGA!
Studenci i inne osoby niebędące pracownikami lub doktorantami Wydziału mogą wejść do budynku jedynie po odpowiednim upoważnieniu. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią sekcją lub sekretariatem – dane kontaktowe.

Obecność wszystkich osób w budynku podlega ścisłej ewidencji ze względów epidemiologicznych. W momencie wejścia i wyjścia z budynku należy koniecznie zgłosić się na portiernię, aby tak wejście, jak i wyjście zostały odnotowane.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania budynku

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Stawki 5/7

00-183 Warszawa

telefon: 

Sekretariat Wydziału – 22 55 49 705

Sekretariat ds. Studenckich – kliknij tu

Kontakt w sprawie rekrutacji – kliknij tu

Portiernia – tel. 22 55 49 700

faks: 22 635 79 91

mail: info@psych.uw.edu.pl