Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii

Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii

Warszawskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe

W roku akademickim 2017/2018 seminarium odbywało się w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku akademickiego 2018/2019 seminarium będzie się odbywać w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zapraszamy!

Cel: Stymulacja współpracy między naukowcami, rozwijanie wiedzy i wymiana informacji. Tworzenie opiniotwórczego i integrującego się środowiska naukowców-psychoterapeutów.

Tematy: Badania własne, projekty badawcze lub przeglądy badań na temat mechanizmów psychopatologii lub zmiany w psychoterapii. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, ze szczególnym naciskiem na badania translacyjne (od mechanizmu i objawu do terapeutycznej zmiany). Próba łączenia tych dwóch aspektów może być zawarta w prezentacji lub odbywać się już wyłącznie w dyskusji. Same badania nie muszą w sobie zawierać bezpośredniego połączenia psychopatologia-psychoterapia. (A zatem prezentowane tematy mogą w sposób szeroki dotyczyć badań nad psychopatologią i psychoterapią). Tematy spotkań mogą również dotyczyć zjawisk powiązanych bądź zbliżonych do psychoterapii, a dotyczących zmiany w funkcjonowaniu człowieka i istotnych ze względów społecznych. Przykładami takich tematów mogą być zagadnienia takie jak psychoterapia a coaching, duchowość, badania nad superwizją, psychoterapia a rehabilitacja poznawcza.

Rada programowa: dr hab. Paweł Holas (WPs UW), dr Rafał Styła (WPs UW), dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN), dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS), dr Izabela Kaźmierczak (IP APS), dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN), dr Cezary Żechowski (IP UKSW), dr Konrad Janowski (WP AEH), prof.nadzw. dr hab. Kamila Wojdyło (WP AEH).

Komitet organizacyjny: dr hab. Paweł Holas (WPs UW), dr Rafał Styła (WPs UW), dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN), dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS), dr Izabela Kaźmierczak (IP APS), dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN), dr Cezary Żechowski (IP UKSW), dr Konrad Janowski (WP AEH), prof.nadzw. dr hab. Kamila Wojdyło (WP AEH), Katarzyna Bączkowska (IP UKSW), Małgorzata Wyszogrodzka (sekretarz Komitetu, IP APS), Zuzanna Jopkiewicz (IP UW), Dominik Roszykiewicz (WPs UW).

Instytucje organizujące: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii AEH, Instytut Psychologii PAN.

Kiedy: Spotkania odbywają się kilka razy w roku, w wybrane piątki.

Czas trwania: Dwie godziny zegarowe, 10:00-12:00.

Gdzie: Sala Senatu (II piętro, budynek C), Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Dla kogo: Dla pracowników naukowych, którzy są psychoterapeutami, a zarazem czynnie prowadzą badania naukowe. W pierwszym kręgu zainteresowania są badania w dziedzinie psychopatologii i psychoterapii, jednakże mile widziani są psychoterapeuci-badacze, którzy podejmują badania z szerokiego pola zagadnień humanistyczno-społeczno-medycznych. Obserwatorzy – studenci, doktoranci, psychoterapeuci i inne osoby nie prowadzące czynnie badań lub niebędący psychoterapeutami są również mile widziane.

Przebieg: Do 45 minut prezentacja, 75 minut komentarza zaproszonych gości i dyskusji wszystkich uczestników.

Zapisy: Osoby zainteresowane udziałem w wybranym seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres seminarium-psychoterapia@aps.edu.pl podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu. Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia oddzielnie w przypadku każdego spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń).

Udział w seminarium jest bezpłatny.