Otwarte spotkania naukowe

  • Diagnoza – refleksja – spotkanie, czyli cykl dyskusji klinicznych

Więcej informacji

  • Psychologia ma wpływ – cykl spotkań dotyczących praktycznych zastosowań psychologii 

Więcej informacji

  • Wtorki Naukowe – otwarte wykłady

Więcej informacji 

  • Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii – cykliczne seminarium

Więcej informacji