Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

Przewodniczący:

Dr hab. Joanna Radoszewska

 

Członkowie Komisji:

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Dr hab. Ewa Haman
Dr Dorota Rutkowska
Dr Mikołaj Winiewski
Mgr Mateusz Płatos
Mgr Katarzyna Wojtkowska
Mgr Kinga Wojaczek
Demetriusz Wojakowski