Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Kształcenia

 Przewodniczący: Dr hab. Joanna Radoszewska

Członkowie Komisji:

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Dr hab. Ewa Haman
Dr Natalia Gawron
Dr Dorota Rutkowska
Dr Mikołaj Winiewski
Mgr Mateusz Płatos
Mgr Katarzyna Wojtkowska
Mgr Kinga Wojaczek
Demetriusz Wojakowski
Marcin Kończyk