Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodnicząca Komisji: 

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW

 

Członkowie Komisji:

Dr Joanna Kowalska

Dr Katarzyna Sekścińska

Dr Agnieszka Wojnarowska

Mgr Paweł Motyka (przedstawiciel doktorantów)

Elżbieta Lenarcik

Barbara Jasińska (przedstawiciel studentów)