Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich

Dr hab. Anna Cierpka – przewodnicząca komisji

Dr hab. Maciej Haman, prof. UW – sekretarz komisji

 

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Ewa Pisula

Prof. dr hab. Katarzyna Schier

Dr hab. Marcin Zajenkowski

Dr hab. Andrzej Rynkiewicz – Prodziekan ds. Studenckich

Mgr Joanna Witowska – przedstawiciel doktorantów