Wydziałowa Komisja Doktorancka

Wydziałowa Komisja Doktorancka

  1. Przewodniczący Komisji: dr hab. Anna Cierpka

Członkowie Komisji:

  1. Prof. dr hab. Katarzyna Schier
  2. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
  3. Dr hab. Maciej Haman, prof. UW
  4. Mgr Paweł Łowicki