Rada Programowa WISP

Rada Programowa WISP.

  1. Przewodniczący: Dr Wouter de Raad

Członkowie Komisji:

2. Anna Winter (przedstawiciel sekretariatu WISP)

3. Paula Wällstedt  (przedstawiciel studentów)

4. Dr Małgorzata Gambin

5. Prof. dr hab. Emilia Łojek

6. Dr Dorota Rutkowska

7. Dr Rafał Styła

8. Dr Mikołaj Winiewski