Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa

Przewodnicząca Komisji: dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW

Członkowie Komisji:

Dr hab. Anna Cierpka
Dr Dorota Karwowska
Dr Szymon Chrząstowski
Dr Grzegorz Krajewski

Regulamin komisji konkursowej