Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa

Przewodnicząca Komisji: dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW

Członkowie Komisji:

Dr hab. Anna Cierpka
Dr Dorota Karwowska
Dr Szymon Chrząstowski
Dr Grzegorz Krajewski

Skład komisji konkursowej w konkursie na wykładowcę z zakresu neuropsychologii, ogłoszonym w sierpniu 2018

Regulamin komisji konkursowej w konkursie na wykładowcę z zakresu neuropsychologii, ogłoszonym w sierpniu 2018

 

Składy komisji konkursowych oraz regulamin komisji w poszczególnych konkursach ogłoszonych w kwietniu 2018 r. >>