Komisja ds. Wydawnictw

Komisja ds. Wydawnictw

Przewodnicząca Komisji: prof. dr hab. Barbara Bokus

Sekretarz Komisji: Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Dr Anna Bolewska
Dr Małgorzata Dragan
Dr hab. Mirosława Huflejt- Łukasik
Dr hab. Grażyna Katra
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW  z urzędu jako Prodziekan ds. naukowych