Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Komisja ds. Przewodów Doktorskich.

Przewodnicząca: Prof. dr  hab. Ewa Czerniawska

Członkowie Komisji:

dr hab. Barbara Bokus
Prof. dr hab. Maria Ledzińska
Prof. dr hab. Emilia Łojek
Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Dr hab. Grażyna Katra