Komisja ds. oferty edukacyjnej

Komisja ds. oferty edukacyjnej:

  1. Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
  2. Dr Dorota Rutkowska
  3. Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
  4. Dr hab. Małgorzata Święcicka
  5. Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW