Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodnicząca Komisji:

Dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
Prof. dr hab. Ewa Pisula
Prof. dr hab. Katarzyna Schier
dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW
Dr hab. Michał Chruszczewski
Dr hab. Anna Cierpka
Prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz
Dr hab. Piotr Tomaszewski
Dr Dorota Karwowska
Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Dr Zuzanna Toeplitz
Dr Agata Trzcińska