Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 

Przewodnicząca Komisji:

       Dr hab. Grażyna Katra

Członkowie Komisji:

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Dr Julia Barlińska

Dr Paweł Holas

Dr hab. Kamil Imbir

Dr Katarzyna Lubiewska

Dr Krzysztof Fronczyk

Dr Marcin Rzeszutek

Mgr Joachim Kowalski (przedstawiciel doktorantów)

Mgr Magdalena Kozubal (przedstawiciel doktorantów)

Mgr Agnieszka Łyś (przedstawiciel doktorantów)

Mgr Marta Siepsiak (przedstawiciel doktorantów)

Marcela Dziekan (przedstawiciel studentów)

Marta Sak (przedstawiciel studentów)

 

Formularz wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. POBIERZ wniosek: wniosek-do-ke-2014

Wniosek o wydanie opinii Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Wydziału Psychologii UW (.doc)

Prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej wniosku na adres etykabadannaukowych@psych.uw.edu.pl ORAZ składanie JEDNEJ wydrukowanej i podpisanej kopii wniosku w koszyku Komisji w sekretariacie.

1. Wniosek (sporządzony na formularzu Komisji) i nazwany: Nazwisko_Imie_Wniosek
2. Plik z załącznikami (wszystkie wymagane załączniki umieszczamy w JEDNYM pliku) nazwany: Nazwisko_Imie_Zalaczniki
3. Przy wysyłaniu wniosku w treści e-maila należy podać tytuł wniosku oraz dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko oraz stopień naukowy).

Wnioskie niekompletne nie będą rozpatrywane!

Regulamin Komisji ds Etyki Badań Naukowych: regulamin_komisji_etyki_ds_badań_naukowych

 

Poniżej znajduje się tabela ze sztywnymi terminami nadsyłania i oceny wniosków przez komisję etyki badań naukowych w roku akademickim 2018/2019.

TURA

Termin nadsyłania wniosków

Spotkanie komisji

drugie spotkanie komisji (jeśli potrzebne)

ostateczny termin odpowiedzi komisji

termin oddania wniosku po poprawkach

ostateczny termin oceny wniosku po poprawkach

1.

30.10.2018

6.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

20.11.2018

27.11.2018

2.

27.11.2018

4.12.2018

11.12.2018

12.12.2018

18.12.2018

8.01.2019

3.

26.02.2019

5.03.2018

12.03.2018

13.03.2018

19.03.2018

26.03.2019

4.

14.05.2019

21.05.2019

28.05.2019

29.05.2019

4.06.2019

11.06.2019

Powyższy harmonogram związany jest ze zmianą w regulaminie, która ma ułatwić pracę komisji i usprawnić oraz przyspieszyć ocenę wniosków (po zmianach maksymalny czas oczekiwania na opinię to 28 dni, wyjątek stanowi sytuacja, jeśli w między czasie wypadają święta).

Zachęcamy do pełnego zapoznania się z nowym regulaminem, poniżej wymienionych jest kilka najważniejszych zmian:

1. Przy wysyłaniu wniosku w treści e-maila oraz w nazwie wniosku i załączników należy podać tytuł wniosku oraz dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko oraz stopień naukowy).

2. Jeśli wniosek wymaga poprawek, żeby mógł uzyskać pozytywną opinię, poprawki te muszą zostać przesłane w ustalonym w harmonogramie terminie, w przeciwnym wypadku komisja wydaje odmowę wydania opinii i wniosek trzeba złożyć ponownie w kolejnej turze.

Przypominamy, że staranne przygotowanie wniosku przez wnioskodawcę jest najlepszym sposobem na przyspieszenie uzyskania pozytywnej opinii.

Poza opisem badania we wniosku w klarowny sposób, szczególną uwagę zwrócić należy na treść informacji dla osób badanych, która ma być zrozumiała i zawierać wszystkie informacje dotyczące możliwego dyskomfortu związanego z badaniem, zasad uzyskania potencjalnego wynagrodzenia oraz informacji zwrotnej (zwykle nie indywidualnej, co również należy wyraźnie zaznaczyć), informacje o tym, czy dane są analizowane indywidualnie czy zbiorczo, jak i o możliwości wycofania się z badania w każdym jego momencie bez podawania powodu i ponoszenia konsekwencji.

Kolejną szalenie ważną sprawą jest kwestia ochrony danych osób badanych – ze szczególnym uwzględnieniem niedawno wprowadzonego RODO. Bardzo ważne jest rozróżnienie między badaniem anonimowym a poufnym – badania nie można nazwać anonimowym, gdy zbierane są dane umożliwiające identyfikację osoby badanej. Sposób ochrony danych osób badanych, oraz przechowywania danych wrażliwych, musi być przejrzyście opisany we wniosku, a klauzula RODO powinna być załączona do dokumentu świadomej zgody.