Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 

Skład Komisji ds. Etyki Badań naukowych przy Radzie Wydziału Psychologii UW

Przewodnicząca Komisji: dr hab. Grażyna Katra

 1. Członkowie Komisji:
  1. Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
  2. Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
  3. Dr Paweł Holas
  1. Dr hab. Kamil Imbir
  2. Dr Agnieszka Laskowska
  3. Dr Krzysztof Fronczyk
  4. Dr Marcin Rzeszutek
  5. Mgr Monika Folkierska-Żukowska (przedstawiciel doktorantów)
  6. Mgr Joachim Kowalski (przedstawiciel doktorantów)
  7. Mgr Magdalena Kozubal (przedstawiciel doktorantów)
  8. Marcela Dziekan (przedstawiciel studentów)
  9. Marta Sak (przedstawiciel studentów)

 

Formularz wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. POBIERZ wniosek: wniosek-do-ke-2014

Wniosek o wydanie opinii Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Wydziału Psychologii UW (.doc)

Prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej wniosku na adres etykabadannaukowych@psych.uw.edu.pl ORAZ składanie JEDNEJ wydrukowanej i podpisanej kopii wniosku w koszyku Komisji w sekretariacie.

Na prawidłowo wypełniony wniosek składają się DWA pliki:
1. Wniosek (sporządzony na formularzu Komisji) i nazwany: Nazwisko_Imie_Wniosek
2. Plik z załącznikami (wszystkie wymagane załączniki umieszczamy w JEDNYM pliku) nazwany: Nazwisko_Imie_Zalaczniki

Wnioskie niekompletne nie będą rozpatrywane!

Regulamin Komisji ds Etyki Badań Naukowych: regulamin_komisji_ds_etyki_badan_naukowych