Zakład Psychologii Zwierząt

Kierownik Katedry:

dr hab. Jerzy Osiński

 

członkowie:

dr Anna Reinholz

dr Katarzyna Karzel

dr Klaudia Modlińska

 

Doktoranci:

mgr Julia Sikorska (15/16)

mgr Jan Rusek (16/17)

 

Strona Zakładu Psychologii Zwierząt:

etologia.uw.edu.pl