Zakład Psychologii Wychowania

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll

 

Członkowie:

dr hab. Grażyna Katra

dr hab. Anna Cierpka

dr Małgorzata Babiuch-Hall

dr Magdalena Budziszewska

 

Doktoranci:

mgr Agnieszka Sternak 

mgr Anna Wasiak 

mgr Katarzyna Zdunik 

mgr Julia Kawalec