Zakład Psychologii Uczenia się i Pamięci

Kierownik Katedry:

Dr Dorota Karwowska

 

Członkowie:

Prof. Ewa Czerniawska,
Dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW