Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Kierownik Katedry:

dr hab. Przemysław Tomalski

 

Członkowie:

dr Katarzyna Lubiewska

mgr Anna Malinowska 

 

 

 

Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej – BABYLAB UW

kierownik: dr hab. Przemysław Tomalski

Członkowie:

dr David Lopez Perez

mgr Anna Malinowska 

mgr Agata Misiak

 

Doktoranci:

mgr Aleksandra Dopierała 

 

O pracowni:

W Pracowni Psychologii Niemowląt – Babylab, należącej do Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzimy badania dotyczące mechanizmów rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci. W pierwszym roku życia niemowlęta odkrywają najważniejsze prawa fizyki oraz zaczynają rozumieć pierwsze słowa. Uczą się samoregulacji, czyli bardzo ważnej zdolności do regulowania swojej uwagi, emocji i zachowania w różnych sytuacjach. Naszym celem jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób każde dziecko tworzy własną niepowtarzalną ścieżkę rozwoju.

W trakcie wizyt w naszej Pracowni niemowlęta wykonują zadania, dzięki którym wiemy, na co patrzą i dlaczego, oraz jak długo skupiają uwagę na różnych obiektach. Badamy wspólną zabawę rodziców i ich dzieci, co pozwoli na lepsze zrozumienie rozwoju zdolności komunikowania się i samoregulacji w niemowlęctwie. Dokładniej poznajemy również wpływ wczesnego doświadczenia na dalszy rozwój. Ta wiedza w przyszłości umożliwi rozwijanie nowych metod badań przesiewowych i wczesnego wspomagania rozwoju w pierwszych latach życia.

Oficjalna strona BABYlab UW >>