Zakład Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii

Kierownik Zakładu: dr hab. Marcin Zajenkowski

Członkowie:
dr Krzysztof Fronczyk
dr Konrad Jankowski

Doktoranci:
mgr Jan Jędrzejczyk
mgr Paweł Łowicki
mgr Marta Malesza
mgr Oliwia Maciantowicz
mgr Joanna Witowska

Przy Zakładzie działa Laboratorium Testów Diagnostycznych (ltd_pl , http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/laboratorium-technik-diagnostycznych/).

Pracownikami LTD są:

mgr Urszula Ziętalewicz
Katarzyna Sroślak
mgr Joanna Witowska

 

Kierunki badań:
Zakład zajmuje się badaniami z zakresu psychometrii oraz różnic indywidualnych. Główne kierunki badań dotyczą takich zagadnień jak nastrój, chronotyp, aprobata społeczna oraz inteligencja.
Więcej informacji o projektach, publikacjach oraz dokonaniach członków zakładu można znaleźć tutaj:http://psychometria.uw.edu.pl/