Akademicki Ośrodek Psychoterapii

AKADEMICKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Pasteura 7; pok.: 106, 107, 211

tel. 694 711 731

Akademicki Ośrodek Psychoterapii (AOP), zrzeszony w ramach Centrum Pomocy Psychologicznej Wydziału Psychologii UW, prowadzi bezpłatną psychoterapię dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Oferta Ośrodka obejmuje psychoterapię indywidualną zwykle w wymiarze 15 lub 30 godzin prowadzoną w podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym lub integracyjnym. Okresowo w ofercie AOP znajduje się także psychoterapia grupowa. Z uwagi na jej krótkoterminowy charakter oferta skierowana jest głównie do osób z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Skutecznej pomocy mogą oczekiwać zatem osoby, które nie najlepiej radzą sobie ze stresem w życiu czy na uczelni, których problemy związane są z radzeniem sobie z wewnętrznymi trudnościami (np. stany lękowe, zaburzenia nastroju, nieśmiałość, brak energii, poczucie bezradności), z kontaktami z osobami bliskimi, z nieumiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi, ze studiowaniem bądź pracą (np. trudności z koncentracją uwagi, z zapamiętywaniem), z trudnościami przystosowania się do nowych warunków życia. Nie przyjmuje się na psychoterapię do Ośrodka osób wymagających intensywnej pomocy psychiatrycznej (np. z zaburzeniami psychotycznymi), a także osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Przeciwwskazaniem są także próby samobójcze czy liczne psychoterapie odbyte w innych miejscach.

Osoby zainteresowane podjęciem psychoterapii w AOP proszone są o zgłoszenie się na konsultację psychologiczną do Centrum Pomocy Psychologicznej. W trakcie konsultacji zgłaszający się uzyskają informację o wstępnej kwalifikacji na terapię. Psychoterapeuci AOP będą kontaktować się z osobami oczekującymi na terapię w miarę pojawiania się wolnym miejsc. W większości przypadków pacjenci zaczynają psychoterapię na początku roku akademickiego, a kończą wraz z jego zakończeniem. Część procesów psychoterapii prowadzona jest przy współudziale studentów V roku Wydziału Psychologii UW, realizujących program specjalizacji Psychoterapia. O tej okoliczności pacjenci informowani są na samym początku, przed wyrażeniem zgody na udział w terapii.