Katedra Psychopatologii i Psychoterapii

Kierownik Katedry:

dr Rafał Styła

 

Pracownia Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

członkowie:

dr Magdalena Linke-Jankowska

dr Hubert Suszek

dr Rafał Styła

dr hab. n. med. Paweł Holas

 

Akademicki Ośrodek Psychoterapii

kierownik: mgr Krzysztof Krawczyk

członkowie:

mgr Piotr Pawłowski

mgr Alicja Kubiak

mgr Krystyna Łukasiak