Katedra Psychopatologii i Psychoterapii

Struktura

Kierownik Katedry: p/o dr Rafał Styła

Członkowie:

Pracownie:

PRACOWNIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

Kierownik Pracowni:

Pracownicy Pracowni:

dr hab Mirosława Huflejt-Łukasik

dr Hubert Suszek

dr Rafał Styła

dr Paweł Holas

Doktoranci:

mgr Agata Dziurska

 

AKADEMICKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII

Kierownik: mgr Krystyna Łukasiak

Pracownicy:

mgr Krystyna Łukasiak

mgr Alicja Kubiak

mgr Piotr Pawłowski

mgr Agnieszka Dębniak

dr n. med. Radosław Tworus

 

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

Badania nad skutecznością terapii strategicznej u osób z fobią społeczną, u osób z fobią społeczną i z zaburzeniami osobowości, u osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i  osobowości, u osób po zawale z podwyższonym poziomem chronicznego stresu.

Badania nad czynnikami pośredniczącymi w relacji między technikami psychoterapeutycznymi a ich efektami oraz nad czynnikami modyfikującymi tę relację.

Badania nad problematyką Ja i procesami samoregulacji.

Badania nad dialogowym Ja i wielością Ja.

Badania nad zmianami w obrazie Ja pod wpływem psychoterapii.

Badania nad procesami poznawczymi u osób ze schizofrenią.

Badania nad czynnikami psychologicznymi w etiologii fibriomialgii.

Aktywność dydaktyczna

Profil dydaktyczny:

Dydaktyka dotyczy psychopatologii i psychoterapii.

Kursy:

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii realizuje następujące kursy.

I.  Zajęcia obligatoryjne

–  wykład Psychopatologia (15 wykładów)

–  wykład Pomoc psychologiczna (11 spośród 15 wykładów)

II. Zajęcia z zakresu psychologii stosowanej – obligatoryjne dla studentów ze specjalizacji  „Psychoterapia”

– wykład Psychoterapia. Cz.I. Zjawiska

– wykład Psychoterapia. Cz.II. Techniki

– wykład Psychoterapia grupowa i rodzinna

– wykład Mechanizmy psychopatologii

– ćwiczenia Psychoterapia

– ćwiczenia Umiejętności psychoterapeutyczne

– ćwiczenia Mechanizmy psychopatologii

– ćwiczenia Trening psychoterapeutyczny

– seminarium Problemy etyczne w psychoterapii

III. Seminaria magisterskie i roczne teoretyczne oraz empiryczne

IV. Zajęcia  fakultatywne

– ćwiczenia Podstawy terapii strategicznej

– ćwiczenia Coaching metodą NLP

– seminarium Psychoterapia, psychiatria, film

Specjalizacje:

Specjalizacja „Psychoterapia”.