Katedra Psychologii Społecznej

PracownicyAktywność naukowaAktywność dydaktycznaAktywność organizacyjna

Kierownik Katedry: dr hab. Anna Szuster, prof. UW

dr Julia Barlińska

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

† dr Monika Grzesiak-Feldman

dr Łukasz Jochemczyk

dr Janina Pietrzak

dr Monika Prusik

dr Katarzyna Sekścińska

dr Rafał Stefański

dr Sabina Toruńczyk – Ruiz

dr Jan Zając

dr Irena Zinserling

Doktoranci Katedry:

mgr Alicja Gniewek (promotor dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof.UW)

mgr Magdalena Kozubal (opiekun dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof.UW)

mgr Anna Wnuk (promotor prof. dr hab. Maria Lewicka)

mgr Nina Andersz (promotor dr hab. Joanna Czarnota – Bojarska)

mgr Katarzyna Wojtkowska (promotor dr hab. Joanna Czarnota – Bojarska)

 

Kierunki Badań

Granty zewnętrzne

Wybrane publikacje w czasopismach

Wybrane publikacje książkowe

Funkcje w czasopismach naukowych

Prowadzone specjalizacje i zajęcia specjalizacyjne

Prowadzone zajęcia obligatoryjne

Prowadzone zajęcia fakultatywne

Członkowie Rady Wydziału

Udział w komisjach

Inne funkcje pełnione na Wydziale

Współpraca zewnętrzna