Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

 

Zakład Psychofizjologii

kierownik: p/o dr hab. Andrzej Rynkiewicz

 

Zakład Badań nad Intelektem

kierownik: dr hab. Maciej Stolarski

członkowie:

prof. dr hab. Maria Ledzińska

dr hab. Michał Chruszczewski

dr Zuzanna Toeplitz

 

Zakład Psychologii Temperamentu

kierownik: prof. dr hab. Bodan Zawadzki

członkowie:

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

dr Marcin Rzeszutek

 

Zakład Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

kierownik: dr hab. Wojciech Dragan

 

Doktoranci:

mgr Monika Folkierska-Żukowska (15/16)

mgr Marta Siepsiak (17/18)

mgr Wojciech Waleriańczyk (17/18)

mgr Dominika Pruszczak (17/18)

mgr Andrzej Sokołowski (15/16)

mgr Karolina Stala (12/13)

mgr Karolina Staniaszek (11/12 do 30.04.18)

mgr Mikołaj Szulczewski (15/16)

mgr Julia Szymańska (15/16)

mgr Maria Wojcieszek (13/14)

mgr Esheref Haxhiu (16/17)

mgr Weronika Kłakulak-Torba (16/17)

mgr Michał Lewandowski (17/18)

mgr Tomasz Oleksy (12/13)

mgr Agnieszka Zawadzka (16/17)