Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Ewa Pisula

 

członkowie:

dr hab. Małgorzata Dragan

dr Joanna Kowalska

dr Rafał Kawa

dr Izabela Chojnicka

dr Alicja Niedźwiecka

 

Pracownia Psychologii Zdrowia

kierownik: dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

członkowie:

dr Agnieszka Laskowska

 

Pracownia Badań nad Językiem Migowym i Komunikacją Głuchych

kierownik: dr hab. Piotr Tomaszewski

 

Doktoranci:

mgr Mateusz Płatos 

mgr Monika Słowińska 

mgr Urszula Ziętalewicz 

mgr Agnieszka Łyś 

mgr Daniel Pankowski