Katedra Psychologii Poznawczej

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

 

Zakład Teorii Decyzji

kierownik:

dr hab. Grazyna Wąsowicz-Kiryło

członkowie:

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

dr Agata Trzcińska

dr Dorota Rutkowska

dr Magdalena Poraj-Weder (nauk)

 

Zakład Psycholingwistyki

kierownik:

dr Grzegorz Krajewski

członkowie:

prof. dr hab. Barbara Bokus

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

dr hab. Maciej Haman, prof. UW

dr hab. Ewa Haman

dr hab. Łukasz Okruszek

dr Aneta Miękisz

dr Albertyna Paciorek

dr Natalia Banasik-Jemielniak (nauk)

 

Doktoranci:

mgr Małgorzata Foryś-Nogala 

mgr Magdalena Grzesik

mgr Piotr Kałowski 

mgr Joanna Kamykowska 

mgr Agnieszka Kacprzak

mgr Joanna Kołak 

mgr Katarzyna Lipowska 

mgr Alicja Radkowska 

mgr Piotr Litwin 

mgr Anna Olejniczak-Serowiec 

mgr Kasper Kalinowski

mgr Krystyna Komorowska 

mgr Kinga Wojaczek 

mgr Anna Schudy

mgr Karolina Golec

mgr Katarzyna Piotrowska

mgr Joanna Wysocka