Katedra Psychologii Poznawczej

Struktura

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Barbara Bokus

Pracownie:

Zakład Teorii Decyzji

Kierownik Zakładu: Dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Członkowie:
Dr Dorota Rutkowska
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Dr Agata Trzcińska
Dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Zakład Psycholingwistyki

Kierownik Zakładu: Dr Grzegorz Krajewski

Członkowie:
Dr Natalia Banasik-Jemielniak
Dr Marlena Bartczak
Prof. dr hab. Barbara Bokus
Dr Agnieszka Dębska (Sekretarz Psychology of Language and Communication)
Dr hab. Ewa Haman
Dr hab. Maciej Haman, prof. UW
Dr Grzegorz Krajewski
Dr Albertyna Paciorek
Prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Doktoranci:
Mgr Małgorzata Foryś-Nogala
Mgr Magdalena Grzesik
Mgr Agnieszka Kacprzak
Mgr Kasper Kalinowski
Mgr Piotr Kałowski
Mgr Joanna Kamykowska
Mgr Joanna Kołak
Mgr Krystyna Komorowska
Mgr Katarzyna Lipowska
Mgr Piotr Litwin
Mgr Magdalena Łuniewska
Mgr Karolina Mieszkowska
Mgr Anna Olejniczak-Serowiec
Mgr Alicja Radkowska
Mgr Kinga Wojaczek

 

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

Badania nad systemem poznawczym człowieka

 • Podstawowe systemy wiedzy (m.in. przyczynowość, intencjonalność, koncepcje liczby, koncepcje świata ożywionego)
 • Poznanie rozproszone
 • Poznanie ucieleśnione
 • Psychologia uwagi wzrokowej
 • Rozwój pojęciowy od niemowlęctwa do wieku dorosłego
 • Rozwój poznawczy dzieci dwujęzycznych
 • Rozwój wyspecjalizowanych mechanizmów uwagi
 • Teoria umysłu

Metodologia badań. Ilościowa i jakościowa analiza badań w psychologii

 • Diagnostyka psychologiczna
 • Problemy klasyfikacji danych
 • Układy dynamiczne jako metoda wyjaśniania w psychologii
 • Zastosowanie nowych technik statystycznych w badaniach psychologicznych

Psycholingwistyka: badania nad językiem i dyskursem

 • Język jako system koordynacji społecznej
 • Język osób starszych
 • Narracje dzieci dwujęzycznych
 • Odpowiedzialność za słowo na przykładzie zobowiązaniowych aktów mowy
 • Podejście do języka oparte na uzusie
 • Przetwarzanie języka figuratywnego przez osoby dorosłe
 • Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ironicznych
 • Rozumienie ironii werbalnej i sytuacyjnej przez dzieci
 • Rozumienie pojęć przez osoby depresyjne
 • Rozwój gramatyki u dzieci
 • Rozwój językowy dzieci dwujęzycznych
 • Rozwój słownika umysłowego dzieci polskojęzycznych
 • Słowotwórstwo dziecięce
 • Specyficzne zaburzenie językowe
 • Teoria umysłu dzieci dwujęzycznych
 • Wielojęzyczność
 • Wpływy międzyjęzykowe u osób dwu- i wielojęzycznych

Psychologia ekonomiczna i psychologia decyzji

 • Postawy wobec pieniędzy, postawy wobec waluty euro
 • Psychologia decyzji niepewnych i ryzykownych
 • Psychologia przedsiębiorczości
 • Psychologia transportu: determinanty zachowań kierowców
 • Psychologiczne uwarunkowania koncentracji na posiadaniu pieniędzy
 • Ryzyko w zachowaniach ekonomicznych
 • Socjalizacja zachowań ekonomicznych dzieci
 • Wiedza ekonomiczna dzieci
 • Wiedza i zachowania ekonomiczne Polaków