Katedra Psychologii Osobowości

Struktura

Kierownik Katedry: dr hab. Kamil Imbir

Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Nowak
prof. dr hab. Mirosław Kofta
dr hab. Dominika Maison, prof. UW
dr hab. Norbert Maliszewski
dr Dorota Kobylińska
dr Tomasz Baran
dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

Doktoranci:

mgr Karol Lewczuk
mgr Paweł Motyka
mgr Anna Redzio
mgr Sylwia Kapusta

 

Aktywność naukowa

Kierunki badań

 • tworzenie modelu związków emocji i procesów poznawczych wykorzystującego perspektywę teoretyczną dwusystemowych modeli umysłu
 • regulacja emocji
 • automatyczne procesy emocjonalne
 • psychologiczne znaczenie marki pracodawcy
 • motywy tożsamościowe
 • psychologia egzystencjalna psychologii eksperymentalnej
 • wpływ przypomnienia śmiertelności na poczucie sensu życia
 • psychologia reklamy
 • psychologia polityczna

Affective Science Lab

 

Publikacje

2017

Imbir, K. (2017). Arousal and Subjective Significance Shapes Stimuli Interpretation across Warmth Vs. Competence Dimensions. Current Psychology, 1-10. (IF: 0.953)

Imbir, K. (2017). Valence and Origin of Emotional Words Influence on Subsequent Perception of Ambiguous Stimuli in Terms of Competence vs. Warmth. Journal of Psycholinguistic Research, Online first. (IF: 0.660)

Imbir, K. (2017). Words’ Origin of an Affective State, but not Valence, Shape the Reaction Latencies in a Word-Sign Choosing Ambiguous Task. Current Psychology, 1-10. Online First. (IF: 0.953) 

Imbir, K. (2017). The Affective Norms for Polish Short Texts (ANPST) Database Properties and Impact of Participants’ Population and Sex on Affective Ratings. Frontiers in Psychology8, 855. (IF: 2.323)

Imbir, K., Spustek, T., Duda, J., Bernatowicz, G., & Żygierewicz, J. (2017). N450 and LPC Event-Related Potential Correlates of an Emotional Stroop Task with Words Differing in Valence and Emotional Origin. Frontiers in Psychology8, 880.(IF: 2.323)

Imbir, K. (2017). Psychoevolutionary Theory of Emotion (Plutchik). In V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1–9). New York, NY: Springer International Publishing.

2016

Antosz, A., Imbir, K. (2016). Emotional quality of words and mindset suggestion reflect in ambiguous task performance. Journal of Cognitive Psychology, Online first. (IF: 1,892)

Baran, T., Wysocki, A. (2016). Wizerunek wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich “IUSTITIA”1(23), 17–21.

Golec de Zavala, A., Peker, M., Guerra, R., Baran, T. (2016). Collective Narcissism Predicts Hypersensitivity to In-group Insult and Direct and Indirect Retaliatory Intergroup Hostility. European Journal of Personality.

Imbir, K. (2016). Affective Norms for 4900 Polish Words Reload (ANPW_R): Assessments for Valence, Arousal, Dominance, Origin, Significance, Concreteness, Imageability and Age of Acquisition. Frontiers in Psychology, 7, 1081. (IF: 2,463)

Imbir, K. (2016). Affective Norms for 718 Polish Short Texts (ANPST): Dataset with Affective Ratings for Valence, Arousal, Dominance, Origin, Subjective Significance and Source Dimensions. Frontiers in Psychology, 7, 1030. (IF: 2,463)

Imbir, K. (2016). From heart to mind and back again. A duality of emotion overview on emotion-cognition interactions. New Ideas in Psychology, 43, 39-49. (IF: 1,79)

Imbir, K. (2016). Geneza ładunku emocjonalnego oraz sposób przetwarzania słów modyfikują postrzegane prawdopodobieństwo wystąpienia sekwencji losowych. Przegląd Psychologiczny, 59(2), 197-218.

Imbir, K. (2016). Subjective significance shapes arousal effects on modified Stroop Task performance: a Duality of Activation mechanisms account. Frontiers in Psychology, 7, 75. (IF: 2,463)

Imbir, K., Gołąb, M. (2016). Affective reactions to music: norms for 120 excerpts of modern and classical music. Psychology of Music, Online first. (IF:2.01)

Imbir, K., Spustek, T., Żygierewicz, J. (2016). Effects of valence and origin of emotions evidenced by ERP correlates in Lexical Decision Task: the emotion duality approach. Frontiers in Psychology, 7, 271. (IF: 2,463)

Maison, D.A., Maliszewski, N. (2016). „Worse but ours”, or „better but theirs”? The role of Implicit Consumer Ethnocentrism (ICE) in product preference. Frontiers in Psychology, 7, art. 1830. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01830

Maliszewski, N., Baran, T., Wysocki, A., Wojciechowski, Ł. (2016). Czynniki warunkujące decyzje wyborcze na przykładzie polskiej kampanii parlamentarnej 2015 roku. Kwartalnik Naukowy OAP UW “e-Politikon”17.

Maltby, J., Day, L., Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Hitokoto, H., Baran, T., Jones, C., i inni. (2016). An Ecological Systems Model of Resilience: Cross-cultural and clinical relevance. Personality and Individual Differences. Personality and Individual Differences98, 96–101.

Żemojtel-Piotrowska, M., Czarna, A. Z., Piotrowski, J., Baran, T., Maltby, J. (2016). Structural validity of the Communal Narcissism Inventory (CNI): The bifactor model. Personality and Individual Differences90, 315–320.

 

2015

Baran, T., Wysocki, A. (2015). Diagnoza wiedzy prawnej Polaków. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich “IUSTITIA”4(22), 180–184.

Hodgkins, C. E., Raats, M. M., Fife-Schaw, C., Peacock, M., Gröppel-Klein, A., Koenigstorfer, J., Wasowicz, G., Stysko-Kunkowska, M., Gulcan, Y., Kustepeli, Y., Gibbs, M., Shepherd, R., Grunert, K. G. (2015). Guiding healthier food choice: systematic comparison of four front-of-pack labelling systems and their effect on judgements of product healthiness. British Journal of Nutrition, 113(10), 1652–1663. http://doi.org/10.1017/S0007114515000264

Imbir, K. (2015). Affective Norms for 1,586 Polish Words (ANPW): Duality of Mind Approach. Behavior Research Methods, 47, 860 – 870. (IF: 3,048)

Imbir, K. (2015). Does reading words differing in arousal load influence interference control in flanker task? Current Psychology, Online first. (IF: 0,644)

Imbir, K. (2015). Pozytywne emocje poprawiają myślenie: znaczenie genezy emocji i trudności zadania dla sprawności wnioskowania sylogistycznego. Przegląd Psychologiczny, 58(2), 226-242.

Imbir, K., Jarymowicz, M., Spustek, T., Kuś, R., Żygierewicz, J. (2015).Origin of emotion effects on ERP correlates of emotional word processing: the emotion duality approach. PLoS One 10(5): e0126129. (IF: 3,057)

Imbir, K., Spustek, T., Żygierewicz, J. (2015). Polish Pseudo-words List: Dataset of 3023 Stimuli with Judges Competent Ratings. Frontiers in Psychology, 6, 1395.(IF: 2,463)

Jarymowicz, M. Imbir, K. (2015). Toward a human emotions taxonomy (based on their automatic vs. reflective origin). Emotion Review, 7(2), 183-188. (IF: 4,73)

Kobylińska, D., Karwowska, D. (2015). How automatic activation of emotion regulation influences experiencing negative emotions. Frontiers in Psychology, vol 6, art. 1628.

Stasiuk, M., Baran, T. (2015). Na krawędzi. Między Psychozą a filozofią. Warszawa: Difin S.A.

Wąsowicz-Kiryło, G. , Styśko-Kunkowska, M., Grunert, G. K. (2015). The meaning of colours in nutrition labelling in the context of expert and consumer criteria of evaluating food product healthfulness. Journal of Health Psychology, 20, 907-920.

Wegner, E., Maliszewski, N., Suszek, H. (2015). Przeniesienie i jego użyteczność w psychoterapii w świetle badań empirycznych. Roczniki Psychologiczne, 18/3, 345-362.

Żemojtel-Piotrowska, M. A., Piotrowski, J. P., Cieciuch, J., Calogero, R. M., Van Hiel, A., Argentero, P., Baltatescu, S., et al. (2015). Measurement of psychological entitlement in 28 countries. European Journal of Psychological Assessment, 1–35. doi:10.1027/1015-5759/a000286

 

2014

Bialkova, S., Grunert, K. G., Juhl, H. J., Wasowicz-Kirylo, G., Stysko-Kunkowska, M., van Trijp, H. C. M. (2014). Attention mediates the effect of nutrition label information on consumers’ choice. Evidence from a choice experiment involving eye-tracking. Appetite, 76(0), 66-75. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2013.11.021

Czarnota-Bojarska, J., Baran, T. (2014). Wartości wiązane z pracą a ambicje edukacyjne. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Imbir, K. (2014). Emocjonalne znaczenie słów: walidacja metody wyznaczania norm afektywnych dla słów polskich. Studia Psychologiczne, 52(2), 33-42.

Imbir, K., Rutniewska, M. (2014). Rola emocji (automatycznych vs refleksyjnych) w procesach intuicyjnych ocen społecznych. Psychologia Społeczna, 9(4), 455–465.

Karwowska, D., Kobylińska, D. (2014). Exploring the effects of suboptimal affective priming: enhancement and minimization. Frontiers in Psychology, vol. 5., art. 499.

Kobylińska, D., Karwowska, D. (2014). Assimilation and contrast effects in suboptimal affective priming paradigm. Frontiers in Psychology, vol. 5., art. 498.

Maison, D., Baran, T. (2014). Dobre, bo (nie)polskie? O uwarunkowaniach i konsekwencjach etnocentryzmu konsumenckiego. Marketing i Rynek10, 2–10.

Maliszewski, N., Jankowska, K., Suszek, H. (2014). Jawna vs utajona potrzeba władzy. Problemy Zarządzania, 12(45), 50-65. 

Maliszewski, N., Kuźmińska, A.O., Wieczorkowska-Wierzbińska, G., Werner-Maliszewska, A. (2014). The impact of explicit and implicit power motivation on educational choices. Polish Psychological Bulletin, 45/3, 275-285.

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Kobylińska, D., Szymczyk, B. (2014). The discursive mind model. Psychology of Language and Communication, 18(1), 1-21.

Styśko-Kunkowska, M. (2014). Interviews as a qualitative research method in management and economics sciences. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Styśko-Kunkowska, M., Żbikowska, K. (2014). Influence of involvement and motivation to correction on product evaluation: Asymmetry for strong and weak brands. Polish Psychological Bulletin, 45(4), 488-499.

Wąsowicz, G., Styśko-Kunkowska, M. (2014). Młodzież w Internecie. Zagrożenie uzależnieniem podręcznik do kwestionariusza MAWI. Warszawa: Scholar.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Baran, T. (2014). Roszczeniowość a satysfakcja ze związku intymnego [Entitlement and satisfaction with intimate relationships]. Studia Psychologiczne52, 21–32.

 

2013

Demicka, D., Kobylińska, D. (2013) Związek dyspozycyjnego nasilenia emocji pozytywnych z regulacją emocji . Psychologia, edukacja i społeczeństwo.

Imbir, K. (2013). Geneza i źródło emocji jako czynniki modulujące obszar uwagi // Origins and Sources of Emotion as Factors that Modulate the Scope of Attention. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 16(2), 109-132.

Imbir, K. (2013). Zdegradowane prezentacje słów związanych z emocjami o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy efektywności kontroli uwagi w Teście Antysakkad. Psychologia – Etologia – Genetyka, 28, 81-96.

Imbir, K., Jarymowicz, M. (2013). Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs refleksyjnych) na formułowanie sądów. Psychologia Społeczna, 8(26), 251–261.

Imbir, K., Jarymowicz, M. (2013). The Effect of Automatic vs. Reflective Emotions on Cognitive Control in Antisaccade Tasks and the Emotional Stroop Test. Polish Psychological Bulletin, 44(2), 137-146.

Jarymowicz, M., Imbir, K., Jasielska, D., Wolak, T., Naumczyk, P. (2013). Wzbudzanie emocji specyficznych dla automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania a odpowiedzi hemodynamiczne mózgu (badanie z wykorzystaniem fMRI). Psychologia – Etologia – Genetyka, 27, 7–24.

Koenigstorfer J., Wąsowicz-Kiryło G., Styśko-Kunkowska M., Groeppel-Klein A. (2013). Behavioural effects of directive cues on front-of-package nutrition information: the combination matters! Public Health Nutrition, 8(16), 1-7. available on CJO2013. doi:10.1017/S136898001300219X.

Kofta, M., Baran, T., Mirosławska, M. (2013). Dehumanization on human potentials: The naïve theory of humanity perspective. Humanness and Dehumanization. New York: Psychology Press.

Marini, M., Sriram, N., Schnabel, S., Maliszewski, N., Devos, T., Ekehammar, B., Wiers, R., HuaJian, C., Somogyi, M., Shiomura, K., Schnall, S., Neto, F., Bar-Anan, Y., Vianello, M., Ayala, A., Dorantes, G., Park, J., Kesebir, S., Pereira, A., Tulbure, B., Ortner, T., Stepanikova, I., Greenwald, A.G., Nosek, B.A. (2013). Overweight People Have Low Levels of Implicit Weight Bias, but Overweight Nations Have High Levels of Implicit Weight Bias. PloS one, 8 (12), 83543.

Stasiuk, M. P., Baran, T. (2013). Kupowanie na umór, czyli o lęku egzystencjalnym i rozpasanej konsumpcji. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich “IUSTITIA”1(11), 51–54.

Stasiuk, M., Baran, T. (2013). Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej. Warszawa: Difin S.A.

Styśko-Kunkowska, M., Najbert, M. (2013). Wizerunek marki jako pracodawcy w reklamie internetowej: o roli atrybutów funkcjonalnych i symbolicznych. W: A. Ogonowska i G. Ptaszek (red). Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze (s. 185-209). Kraków: Impuls.

Wąsowicz-Kiryło, G. , Styśko-Kunkowska, M., Koenigstorfer, J., Groeppel-Klein, A. (2013). Rutynowe zakupy żywności: o związkach między czasem i wyborem a kategorią produktową. Handel wewnętrzny, 4 (3), 214-225.

Wąsowicz-Kiryło, G., Baran, T. (2013). Wpływ samooceny i dobrostanu ekonomicznego na satysfakcję z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Chowanna1(40), 85–101.

Zemojtel-Piotrowska, M., Baran, T., Clinton, A., Piotrowski, J., Baltatescu, S., Van Hiel, A. (2013). Materialism, subjective well-being, and entitlement. Journal of Social Research and Policy4(2), 79.

Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T., Piotrowski, J. (2013). Wykluczenie społeczne a postawy roszczeniowe i wartości: czy biedny jest roszczeniowy a bogaty przedsiębiorczy? Wykluczeni. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Baran, T. (2013). Wykluczenie społeczne a postawy roszczeniowe i wartości – czy biedny jest roszczeniowy a bogaty przedsiębiorczy? Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni (s.267–296). Gdańsk: Wydawnictwo UG.

 

2012

Błaszczak, W., Imbir, K. (2012). Use of affective priming to measure implicit self-reference effect. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 111(1), 107-114. (IF: 0,44)

Hodgkins, Ch., Barnett, J. Wąsowicz-Kiryło, G. Styśko-Kunkowska, M., Gülcan, Y., Kuştepeli, Y., Akgüngör, S., Chryssochoidis, G. Fernández-Celemín, L., Storcksdieck genannt Bonsmann, S., Gibbs, M., Raats M. (2012). Understanding how consumers categorize nutritional labels; A consumer derived typology for front-of-pack nutrition labeling. Appetite, 59 (3), 806-817. Doi: 10.1016/j.appet.2012.08.014.

Imbir, K., Jarymowicz, M., Żygierewicz, J., Kuś, R., Michalska, M., Kruszyński, M., Durka, P. (2012). Emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a potencjały związane z bodźcem (ERP). Psychologia – Etologia – Genetyka, 26, 23-41.

Imbir, K., Jasielska, D. (2012). Emocje o genezie refleksyjnej: znaczenie w funkcjonowaniu psychicznym i próby pomiaru. W: H. Szuster, D. Maison, D. Karwowska (red.), W stronę podmiotowości. O emocjach, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 27 – 43). Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Maliszewski, N.E. (2012). How Do People Resolve Conflict Between Implicit and Explicit Attitudes? Polish Psychological Bulletin, 42, 36-45.

Styśko-Kunkowska M., Grzesiak-Feldman M. (2012). Warsztaty umiejętności psychospołecznych. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza. Rozdz.17 (s. 413-438). Warszawa: Eneteia.

Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T., Piotrowski, J. (2012). Postawy roszczeniowe a system wartości w ujęciu Shaloma Schwartza. Psychologia społeczna2(17), 146–158.

 

2011

Baran, T. (2011). Pomiar zjawiska infrahumanizacji poprzez atrybucje słów typowo ludzkich i typowo zwierzęcych. Psychologia społęczna2(18), 202–213.

Imbir, K., Jarymowicz, M. (2011). Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej, a przejawy poznawczej kontroli w Emocjonalnym Teście Stroopa. Psychologia – Etologia – Genetyka, 24, 7-25.

Imbir, K., Jarymowicz, M. (2011). Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy efektywności kontroli uwagi w Teście Antysakkad. Psychologia – Etologia – Genetyka, 23, 9-28.

Jarymowicz, M., Imbir, K. (2011). O dynamice emocji wzbudzanych automatycznie bądź refleksyjnie. W: D. Doliński, W. Błaszczak (red.), Dynamika Emocji. Teoria i praktyka (s. 13 – 30). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śmieja-Nęcka, M., Mrozowicz, M., Kobylińska, D. (2011). Emotional intelligence and emotion regulation strategies. Studia Psychologiczne, 49(5), 55-64.

Wasowicz-Kiryło G., Styśko-Kunkowska M. (2011). Attributes of nutritional information labelling that determine attractiveness of labels and correctness of inferences made about food healthfulness. Procedia – Social and Behavioral Sciences on Science Direct, 30, 722-728. Doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.141

 

2010

Stemplewska-Żakowicz, K., Kobylińska, D., Suszek, H., Szymczyk, B. (2010). Explorations in the Discursive Mind 1: Theoretical Model, International Journal for Dialogical Science, 1, Special Issue:  Empirical Approach to the Dialogical Self: Expanding of the Theory, Eds.: K. Stemplewska-Żakowicz, P. K. Oles.

Suszek, H., Kobylińska, D., Stemplewska-Żakowicz, K. Szymczyk, B. (2010). Explorations in the Discursive Mind 2: Research, International Journal for Dialogical Science, 1, Special Issue:  Empirical Approach to the Dialogical Self: Expanding of the Theory, Eds.: K. Stemplewska-Żakowicz, P. K. Oles.

 

 

Granty zewnętrzne (ostatnie 5 lat)

dr hab. Kamil Imbir

Kierownik projektu finansowanego przez NCN (2018 – 20) w konkursie OPUS 13 numer 2017/25/B/HS6/00198 na temat „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej ” realizowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Zakładem Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik projektu finansowanego przez NCN (2014 – 17) w konkursie OPUS 5 numer 2013/09/B/HS6/00303
„Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnym systemem wartościowania: konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów związanych z bodźcem (ERP) oraz EDA”

Kierownik projektu finansowanego przez NCN (2013 – 16) w konkursie SONATA 4 numer 2012/07/D/HS6/02013
„Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach złożoności”

prof. dr hab. Mirosław Kofta
Kierownik projektu finansowanego przez NCN (2015- ) w konkurskie OPUS (nr 275891)
„Deprywacja kontroli, relacje międzygrupowe i poznanie polityczne”

dr hab. Norbert Maliszewski
Kierownik projektu z ramienia UW, finansowanego przez NCBiR, OT3-3D/ITS-UW-PG-PW
„Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”

dr hab. Dominika Maison
Kierownik projektu finansowanego przez NCN (2018 – 20) w konkursie OPUS 13 „Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CR)”

dr Małgorzata Styśko-Kunkowska:
Wykonawca w grancie “FLABEL (Food Labelling to Advance Better Education for Life)”,  finansowanego z tematu VII Programu Ramowego “Agriculture, Fisheries and Biotechnology” jako Small collaborative project we współpracy z uniwersytetami i organizacjami z 6 krajów europejskich (Dania, Wielka Brytania, Belgia, Grecja, Niemcy, Turcja)

 

Nagrody

dr Tomasz Baran
Nagroda Rektora UW III stopnia – 2013

dr hab. Kamil Imbir
Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w edycji 2016
Laureat konkursu stypendialnego START 2016 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW za dorobek publikacyjny (maj 2016)
Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora UW za dorobek naukowy: październik 2016
Nagroda im Salomona Ascha przyznana przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie Psychologia Społeczna w 2014 roku – Przyznana na zjeździe PSPS w Łodzi (wrzesień 2015)
Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora APS za dorobek publikacyjny i badawczy: maj 2015
Stypendium Rektora APS dla najlepszych młodych badaczy: 2014-15
Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora APS za dorobek publikacyjny: maj 2014

dr Dorota Kobylińska
Laureatka stypendium DAAD  na realizację badań nad elastyczną regulacją emocji na Humboldt University we współpracy z prof. U. Hess
Laureatka program FNP Skills Staże – stypendium na staż w Mind and Brain Division Charite Universitatmedizin Berlin
Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW za działalność organizacyjną – maj 2014
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UW za dorobek publikacyjny – listopad 2014
Stypendystka PAIP – Staż Sukcesem Naukowca – grudzień 2013 – maj 2014

prof. dr hab. Mirosław Kofta
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe – październik 2015
Nagroda Rektora UW za całokształt osiągnięć – listopad 2014
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe – wrzesień 2013

 

Aktywność dydaktyczna

Profil dydaktyczny:

 • Psychologia osobowości
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia eksperymentalna
 • Postawy konsumenckie

Kursy:
Zajęcia obligatoryjne

 • Psychologia osobowości – wykład
 • Psychologia emocji i motywacji – wykład
 • Psychologia eksperymentalna – ćwiczenia
 • Swobodne metody diagnostyczne – ćwiczenia
 • Prace roczne teoretyczne i empiryczne
 • Seminaria magisterskie
 • Seminaria doktorskie

Wybrane zajęcia fakultatywne

 • Jak tworzyć i badać reklamy społeczne?
 • Nieświadme emocje – korzyść czy przeszkoda
 • Trening twórczości – reklama
 • Wprowadzenie do psychologii religii
 • Jeden umysł: dwa systemy emocji i poznania

Specjalizacje

 • Wspieranie Rozwoju Osobowości
 • Psychologia Ekonomiczna (współprowadzenie specjalizacji)

 

 

 

Działalność organizacyjna

Funkcje na wydziale i Uniwersytecie:

 • Mirosław Kofta: Kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych ISS
 • Dorota Kobylińska (2005 – ) – koordynator programu Sokrates-Erasmus
 • Dorota Kobylińska (2005 – ) – udział w Radzie Programowej Studiów Angielskich na Wydziale Psychologii UW

Inicjatywy akademickie:

Opieka nad kołami naukowymi

 • Koło Naukowe „Moderator” (Dominika Maison)
 • Koło Naukowe „Progres” (Dorota Kobylińska)
 • Koło Naukowe Psychologii Komunikacji Społecznej (Norbert Maliszewski)

Prace redakcyjne:

Dorota Karwowska (od 2004) – sekretarz redakcji czasopisma Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo Wydziału Psychologii UW

Działalność praktyczna:

 • Tomasz Baran – współpraca z ośrodkiem badania opinii publicznej GfK Polonia
 • Konsultacje w zakresie badań marketingowych i reklamy, m.in.: T. Baran, D. Maison, N. Maliszewski, M. Styśko
 • Dorota Kobylińska – prowadzenie szkoleń z umiejętności psycho-społecznych

Działalność popularyzatorska:

Pracownicy katedry udzielili licznych wywiadów dla prasy oraz programów radiowych i telewizyjnych z zakresu m.in. psychologii politycznej, psychologii szczęścia, zachowań konsumenckich, psychologii emocji.
Niektóre z nich można znaleźć tu: http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci/wydzial-w-mediach/