Katedra Psychologii Osobowości

Kierownik katedry:

dr hab. Kamil Imbir

 

Członkowie:

prof. dr hab. Dominika Maison

prof. dr hab. Andrzej Nowak

prof. dr hab. Mirosław Kofta

dr hab. Maciej Górecki

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

dr hab. Kamil Imbir

dr Tomasz Baran

dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

dr Agnieszka Wojnarowska

dr Dorota Kobylińska

dr Sindhuja Sankaran 

 

Doktoranci:

mgr Karol Lewczuk 

mgr Paweł Motyka

mgr Abdulqadir Ziyad Hussein 

mgr Aleksandra Furman