Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny

Struktura

Kierownik Katedry: Dr hab. Małgorzata Święcicka

Członkowie:

Pracownie:

Pracownia Psychologii Klinicznej Dziecka

Kierownik pracowni:

Prof. dr hab. Marina Zalewska

 

Członkowie:

Dr hab. Katarzyna Schier, prof. UW
Dr Milena Gracka-Tomaszewska
Dr Joanna Radoszewska


Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci

Kierownik Ośrodka:

Dr Grażyna Kmita


 

Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny

Członkowie:

Dr Szymon Chrząstowski
Dr Małgorzata Dragan

Bezpłatne konsultacje i psychoterapia rodzinna.
Spotkania prowadzone są na Wydziale Psychologii UW ul. Stawki 5/7; pok. 100 lub 102.
Zapisy wyłącznie telefoniczne:
22 55 49 748 (wtorki, godz. 12 -14)
22 55 49 743 (poniedziałek . piątek, godz. 10-14)


Pracownia Psychologii Sądowej

Kierownik pracowni:

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska


Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej

Członkowie:

Mgr Karolina Marczuk – asystent naukowy


Doktoranci:

Mgr Aneta Pasternak
Mgr Ewa Młożniak
Mgr Monika Filarowska
Mgr Milena Florczak-Perchel

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

  • Poczucie tożsamości dziecka reprezentacja psychiczna dziecka; matki; poczucie tożsamości macierzyńskiej rodziców dzieci zaburzeniami jedzenia i otyłością prostą
  • Mechanizmy psychologiczne zaburzeń uwagi u dzieci
  • Psychiczne mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych
  • Psychologiczna problematyka rozwoju i jego patologii u niemowląt
  • Więź emocjonalna rodziców a patologia rozwoju dziecka
  • Bliskość w relacji małżeńskiej
  • Relacje triadycznie w rodzinach z niemowlęciem
  • Międzypokoleniowe wzorce przywiązania w rodzinach obarczonych głuchotą