Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny

Kierownik Katedry:

dr hab. Małgorzata Święcicka

 

Pracownia Psychologii Klinicznej Dziecka

prof. dr hab. Katarzyna Schier

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW

dr hab. Małgorzata Święcicka

dr hab. Joanna Radoszewska

 

Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci

kierownik: dr hab. Grażyna Kmita

 

Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny

dr Szymon Chrząstowski

dr Małgorzata Gambin

 

Pracownia Psychologii Sądowej

kierownik: dr Jerzy Wojciechowski

 

Doktoranci:

mgr Joanna Boruszak-Kiziukiewicz

mgr Milena Florczak-Perchel

mgr Agnieszka Rojczyk 

mgr Iga Jurowska 

mgr Małgorzata Skwierczyńska

mgr Joachim Kowalski